Kalender

Seminarium om värdeskapande efterbehandling

  • Datum

    2017-09-14
  • Tid

    10:30
  • Plats

    Luleå tekniska universitet

LTU och Svemin håller ett seminarium om möjligheter att skapa intressanta och spännande områden där gruvverksamhet tidigare förekommit.

Till vad kan man använda gamla gruvområden? Var står vi och vart kan vi komma? Svenska och internationella talare är inbjudna i kombination med diskussioner ledda av inbjuden moderator. Språket under dagen är i huvudsak engelska. Seminariet riktar sig till dammägare, myndigheter, sakägare, konsulter m fl.