Om oss

Ett ansvarsfullt sätt att bedöma mineraltillgångar

Att på ett systematiskt sätt mäta och bedöma hur rik en fyndighet uppskattas vara, är avgörande för en transparent mineralnäring. Regelverket vi använder i Sverige, Norge och Finland är Fennoscandian Review Board, FRB.

Tillsammans med FinnMin och Norsk Bergmaterialindustri utser Svemin kvalificerade personer (QP) som har rätt att bedöma och rapportera mineraltillgångar. FRB övervakar också QP:s verksamhet så att den sker i överensstämmelse med regelverket. Syftet är att bidra till en väl fungerande marknad för finansiering av prospekterings- och gruvprojekt, med standardiserad och transparent information tillgänglig för envar. Dessa regler rekommenderas i Stockholmsbörsens Börsregler sedan 2003.

Foto: Ximonic (Simo Räsänen) (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

Kontakt

Ordförande i FRB

Thomas Lindholm, GeoVista
+46 920 38384

Styrelse för FRB

Norsk Bergindustri: Bård Dagestad
FinnMin: Krister Söderholm
Svemin: Kerstin Brinnen

Kanslikontakt för ansökningar

Gustaf Anderson, Kommunikatör
Tel: +46 (0)8 762 67 33
Mobil: + 46 (0)73 092 28 90
gustaf.anderson@svemin.se