Aktuellt

Nyhet

Digitala attacker mot basindustrin är en attack på hela näringslivet

Cyberattacker mot svenska företag ökar i omfattning och blir allt mer avancerade. För att skärpa medvetenheten inom industrin arrangeras på fredagen ett specialseminarium där SÄPO har bjudits in för att presentera hotbilden mot svensk industri. Seminariet arrangeras av Svemin, Jernkontoret, Säkerhets- och försvarsföretagen och Teknikföretagen.

Läs mer

Svemin

Den Svenska Gruvan

Läs mer

Därför är gruvnäring viktigt för Sverige

Läs mer

Vad är kritiska råvaror?

Läs mer

Gruvbranchen i media

Kalender

26 oktober

Svemins Miljökonferens 2021

Hållbar framtid kräver hållbara tillståndsprocesser Den högaktuella cementkrisen har blottat den infekterade skärningspunkten mellan ideologisk klimatambition och det reella förändringsarbete…
Läs mer här
27 oktober

Seminarium: Värdeskapande efterbehandling

Värdeskapande efterbehandling Efterbehandling baserad på riskbaserad design: Avgörande för trovärdighet. LTU och Svemin anordnar seminarium om möjligheterna att skapa intressanta…
Läs mer här
02-04 november

Kurs: Gruvdammar och Dammsäkerhet, 2-4 november

Under hösten 2021 kommer kursen Gruvdammar och Dammsäkerhet återigen att ges Kursen arrangeras av Luleå tekniska universitet (LTU) i samarbete…
Läs mer här
02-04 november

FEM 2021

The 13th Fennoscandian Exploration and Mining Conference (FEM 2021) will be organized as a condensed online event without a trade…
Läs mer här
15-19 november

Raw Materials Week 2021

The sixth edition of the ”Raw Materials Week” will take place from 15 to 19 November 2021 as hybrid and…
Läs mer här
18 november

Svemins Höstmöte 2021

Svemins Höstmöte 2021 Tillgången till råmaterial sätter takten för den reella klimatomställningen. Det har rapport efter rapport visat det senaste…
Läs mer här

Socialt