Aktuellt

År: <span>2016</span>

Svemins Arbetsmiljöseminarium 2016

Arbetsmiljö

Gruv- och mineralindustrins arbetsmiljökommitté, GRAMKO och Kommittén för systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM-kommittén inom Svemin välkomnar dig till årets seminarium! Årets tema: Goda exempel Tid: 9 november 2016, kl. 09.30-16.00 (kaffe/te serveras från kl. 09.00) Plats: Nordkalotten Hotell & Konferens, Nordkalottvägen 3, Luleå Årets seminarium vill särskilt lyfta fram de goda exemplen i arbetet där arbetsmiljön har blivit bättre  –…

Läs mer

SGU låter elever lära sig mer om kritiska mineral

Nyhet

Sveriges geologiska undersökning, SGU, släpper nu tre nya övningar och en skoltävling på sin digitala skolportal Geologisk. Med satsningen vill myndigheten fokusera på de frågor där kunskap om geologi leder till bättre beslutsunderlag, inte minst när det gäller kritiska mineral. Webbplatsen Geologisk vänder sig till ungdomar på högstadiet och gymnasiet och låter dem genom bakgrundsmaterial,…

Läs mer

Regeringen tillåter tyngre transporter – men bara på vissa vägar

Nyhet

Idag beslutade regeringen om en lagrådsremiss rörande ett införande av trafik med 74 tons lastbilar i Sverige. Införandet gäller vägar där transporter på järnväg eller sjöfart inte är möjligt. ”Ytterligare ett steg i arbetet med hållbara lastbilstransporter”, säger infrastrukturminister Anna Johansson. Lagändringen, som tillkännagavs i ett pressmeddelande idag, är en del i regeringens politik för…

Läs mer

Nominera till Svemins Arbetsmiljöpris 2016

Arbetsmiljö

Välkommen att nominera kandidater till SveMins Arbetsmiljöpris 2016 Tema: Goda exempel På företagen inom gruv- och mineralindustrin pågår kontinuerligt många bra aktiviteter för att förbättra arbetsmiljön och säkerheten. Årets arbetsmiljöpris kommer att riktas till en medarbetare, arbetsgrupp, avdelning/enhet eller företag som har genomfört aktiviteter som visat på ett positivt förbättringsarbete inom arbetsmiljöområdet. Exempel på bedömningskriterier:…

Läs mer

NordMin bjuder in till workshop om gruvforskning och -utbildning

Under temat “How to go further in Nordic collaboration in the mining research and education” bjuder nu NordMin in till workshop i Helsingfors den 20 oktober. Sammankomsten är en del av en serie workshops i NordMins regi, som ordnats eller kommer att ordnas i de olika nordiska länderna, samtliga med teman som anknyter till gruv-,…

Läs mer