Aktuellt

År: <span>2020</span>

Vad har gruv- och stålnationen Sverige uppnått 2021?

Nyhet

Nu skulle politikerveckan i Visby varit i full gång. Och just idag skulle Jernkontoret, Industriarbetsgivarna och Svemin stått värdar för Almedalens hårdaste mingel. Företrädare från branscherna, politiken och näringslivet skulle ha diskuterat den svenska gruv- och stålnäringen på en av Almedalens viktigaste mötesplatser. Så blir det inte i år. Istället blickar vi framåt.

Läs mer

Gruvnäringen viktig för Sverige enligt befolkningen

Nyhet

Gruvnäringen är viktig för Sverige och bör ges förutsättningar att utvecklas för att säkra tillgång till viktiga metaller, nu och i framtiden. Det framgår av årets SOM-undersökning, där svenskarnas inställning till gruvor har undersökts, skriver SGU.

Läs mer

​Näringsutskottets viktiga besked till gruvnäringen

Nyhet

En majoritet i riksdagen kräver nu ökade lättnader för den hårt coronadrabbade prospekteringsbranschen. Det utvidgade förslaget från näringsutskottet ligger helt i linje med den hemställan Svemin skickade till regeringen redan i april. Mycket positivt att riksdagen börjar inse vikten av en fungerande gruvnäring, säger Maria Sunér Fleming, vd Svemin.

Läs mer

Principiellt viktig utredning om alunskiffer

Nyhet

Regeringen har tillsatt en utredning om skärpning av regelverket för när utvinning av metaller och mineral från alunskiffer. En särskild utredare ska förutsättningslöst analysera hur regelverket för utvinning av metaller och mineral från alunskiffer kan skärpas och lämna författningsförslag för detta.

Läs mer