Aktuellt

År: <span>2020</span>

Hallå där... Tove Hägglund, projektledare för Svemins projekt om biologisk mångfald, Mining with Nature.

Nyhet

Halvvägs genom projekttiden, hur går det för er? – Tack, det går bra! Vi har ett otroligt engagemang och stark framdrift enligt plan. Det har också varit mycket nyfikenhet från andra branschorganisationer på det här projektet, flera är intresserade att göra något motsvarande för sina respektive branscher. Projektet ska göra arbete med ökad biologisk mångfald…

Läs mer

Nästa stora steg för HYBRIT

Nyhet

SSAB, LKAB och Vattenfall tar nu nästa viktiga steg för att bli först i världen med en värdekedja för fossilfritt stål. Inom ramen för HYBRIT-initiativet förbereds nu bygget av en demonstrationsanläggning i industriell skala och samråd inleds inför val av plats i Norrbotten.

Läs mer