Aktuellt

År: <span>2021</span>

Digitala attacker mot basindustrin är en attack på hela näringslivet

Nyhet

Cyberattacker mot svenska företag ökar i omfattning och blir allt mer avancerade. För att skärpa medvetenheten inom industrin arrangeras på fredagen ett specialseminarium där SÄPO har bjudits in för att presentera hotbilden mot svensk industri. Seminariet arrangeras av Svemin, Jernkontoret, Säkerhets- och försvarsföretagen och Teknikföretagen.

Läs mer

Klartecken för Sveriges första nya gruva på 10 år

Nyhet

Botnia Exploration fick på onsdagen besked från Högsta Domstolen att det inte lämnas prövningstillstånd på Naturskyddsföreningens överklagande. Därmed vinner Mark- och miljööverdomstolens avgörande från december 2020 laga kraft och Sveriges första nya gruva på över tio år kan därmed starta.

Läs mer