Aktuellt

År: <span>2022</span>

Svemin välkomnar Kaunisdom

Nyhet

På torsdagen beviljade Mark- och miljödomstolen Kaunis Iron ett nytt utökat miljötillstånd. Beslutet gör det möjligt för Kaunis Iron att starta två nya dagbrott, Sahavaara och Palotieva.

Läs mer

Svemin: Bryssels stora lagpaket om råmaterial måste breddas

Nyhet

Sverige är Europas ledande gruvnation och kan därför komma spela en nyckelroll för att trygga självförsörjningen i ljuset av både klimatomställningen den förändrade geopolitiska situationen. Svemin är tydliga med att det tydligare måste återspeglas i EU:s kommande lagpaket för kritiska råmaterial.

Läs mer

"Det vi ser är början av en ny grön industrirevolution"

Nyhet

Svemin var en av de första branscherna att lansera sin uppdaterade Klimatfärdplan. På onsdagen var det dags att tillsammans med övriga 21 näringslivsbranscher inom Fossilfritt Sverige överlämna årets samlade uppföljningsrapport till energi- och näringsminister Ebba Busch.

Läs mer

Basindustrins dag 10 år

Nyhet

10-årsjubilaren Basindustrins dag bjöd på insiktsfulla seminarier och värdefulla möten på Kulturens Hus i Luleå i tisdags. På plats fanns arrangörerna Industriarbetsgivarna, Skogsindustrierna, Jernkontoret och Svemin tillsammans med företrädare från näringslivet, skolan och politiken för att diskutera industrins kompetensförsörjning.

Läs mer