Aktuellt

Regeringen tillåter tyngre transporter – men bara på vissa vägar

Nyhet

Idag beslutade regeringen om en lagrådsremiss rörande ett införande av trafik med 74 tons lastbilar i Sverige. Införandet gäller vägar där transporter på järnväg eller sjöfart inte är möjligt. ”Ytterligare ett steg i arbetet med hållbara lastbilstransporter”, säger infrastrukturminister Anna Johansson. Lagändringen, som tillkännagavs i ett pressmeddelande idag, är en del i regeringens politik för…

Läs mer

Nominera till Svemins Arbetsmiljöpris 2016

Arbetsmiljö

Välkommen att nominera kandidater till SveMins Arbetsmiljöpris 2016 Tema: Goda exempel På företagen inom gruv- och mineralindustrin pågår kontinuerligt många bra aktiviteter för att förbättra arbetsmiljön och säkerheten. Årets arbetsmiljöpris kommer att riktas till en medarbetare, arbetsgrupp, avdelning/enhet eller företag som har genomfört aktiviteter som visat på ett positivt förbättringsarbete inom arbetsmiljöområdet. Exempel på bedömningskriterier:…

Läs mer

NordMin bjuder in till workshop om gruvforskning och -utbildning

Under temat “How to go further in Nordic collaboration in the mining research and education” bjuder nu NordMin in till workshop i Helsingfors den 20 oktober. Sammankomsten är en del av en serie workshops i NordMins regi, som ordnats eller kommer att ordnas i de olika nordiska länderna, samtliga med teman som anknyter till gruv-,…

Läs mer