Aktuellt

Geologisk skolsatsning

Nyhet

SGU har skapat en webbplattform Geologisk – en digital skolsatsning om samspelet mellan geologi, naturresurser, hållbarhet och samhällsplanering. Geologisk är en del av SGUs webbplats. Här riktar SGU sig direkt till skolan, med information och övningar om samspelet mellan geologi och samhälle. Syftet med satsningen är att skapa en mer grundläggande förståelse för geologins betydelse och väcka…

Läs mer

Så ska stålindustrin bli fossilfri

Nyhet

Stålindustrin är en av de branscher som släpper ut mest koldioxid. Vi är villiga att ta ett stort ansvar för att hitta en långsiktig lösning på koldioxidfrågan för stålindustrin och bidra till ett fossilfritt Sverige, skriver LKAB:s vd Jan Moström, SSAB:s vd Martin Lindqvist och Vattenfalls vd Magnus Hall på DI Debatt. Läs artikeln i…

Läs mer

Ny karta över kritiska material i Europa

Nyhet

Nu finns en karta som visar förekomster av kritiska råmaterial i Europa. Informationen har tagits fram av EUs geologiska myndigheter, EGS, med SGU som svensk representant. Europas industri och ekonomi är beroende av en säker och god tillgång till många råvaror. Mot den bakgrunden utpekade EU-kommissionen år 2010 ett antal mineral och metaller som så…

Läs mer

Grattis Teknikcollege 10 år!

Nyhet

Industrin är motorn i svenskt näringsliv. Yrkeskunnande är avgörande för industrins framtid. Därav konceptet Teknikcollege. Fyra yrkesgymnasier i Örebro var först ut. Idag finns Teknikcollege på 150 platser i samarbete med över 2000 företag. Industrin står för närmare 80 procent av Sveriges export och de exportintäkterna betalar välfärden i form av skola, vård och omsorg….

Läs mer

Nollvision mot dödsolyckor viktig del av regeringens arbetsmiljöstrategi

Arbetsmiljö

Regeringen presenterade den 1 februari en ny arbetsmiljöstrategi för 2016-2020. Strategin innehåller tre prioriterade områden. Nollvision mot dödsolyckor Ett hållbart arbetsliv Psykosocial arbetsmiljö – SveMin ser positivt på att regeringen lägger ett ökat fokus på arbetsmiljöfrågorna. Arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet är högt prioriterade frågor hos våra medlemsföretag. Industriarbetsgivarna har en nollvision mot dödsolyckor och arbetar i…

Läs mer