Kalender

Almedalen 22: Industrin ställer om, men politiken hindrar oss. En granskning av partiernas industripolitik.

 • Datum

  2022-07-04
 • Tid

  09:15
 • Plats

  Dagens Industris scen, Visby

Industrin är grunden för välståndet i Sverige. Genom nya stora industriella satsningar som exempelvis fossilfri stålproduktion, storskalig batteritillverkning eller en övergång till biobaserade råvaror blir det tydligt hur industrin är navet i den gröna omställningen. Alla de investeringar som nu sker är bara början, men för att förverkliga omställningen mot hållbarhet och för att industrin ska fortsätta generera välstånd krävs politisk handlingskraft av en annan omfattning än den vi sett på senare år.

Därför har vi – Sveriges samlade industri genom 14 bransch- och arbetsgivarorganisationer – tagit fram tolv reformområden för att industrin ska kunna få fart på tillväxten och stärka Sveriges konkurrenskraft. Men det vi behöver är ett nytt samförstånd mellan politiker, myndigheter och svensk industri för att lyfta Sverige som industrination och skapa en hållbar tillväxt. Hinder som försvårar industriell utveckling, investeringar och klimatomställningen måste rivas. Det krävs bland annat en radikal förbättring av tillståndsprocesserna, vi behöver en fungerande elförsörjning och vi måste komma till rätta med kompetensbristen och flaskhalsarna på arbetsmarknaden.

Våra förslag finns i rapporten Industrins reformagenda och utifrån den har vi skickat ut en enkät och frågat samtliga riksdagspartier var de står i industrins viktigaste frågor.

 • Hur vill partierna åstadkomma en industripolitik som ser till helheten, river hinder och inte bromsar omställningen?
 • På vilket sätt borde tillståndsprocesserna förändras så att industrin kan driva ett reellt omställningsarbete och fortsätta att investera här i Sverige?
 • Hur ska vi klara av framtidens elförsörjning och möta behovet av en fördubblad elproduktion fram till 2045? Hur vill partierna undanröja hindren för att få ny fossilfri elproduktion på plats i rimlig tid?
 • Hur vill partierna förändra utbildningssystem som bättre matchar industrins behov för kompetensförsörjningen?

I detta seminarium granskar vi riksdagspartiernas industripolitik inför valet.

Vad: Diskussion, frågestund om industripolitik och Industrins reformagenda
När: Måndag 4 juli
Tid: 09:15 – 10:00
Var: Dagens Industris scen
Arrangörer: Samtliga 14 bransch- och arbetsgivarorganisationer inom industrin

> Lägg till evenemanget i din kalender på Almedalens hemsida


Medverkande*

 • Pontus Herin, moderator

En offensiv agenda för Sverige som industrination – riv hinder som försvårar industriell utveckling. Vad lovar partierna? Är det tomma ord eller skarpa löften?

 • Maria Sunér, vd Svemin
 • Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen

Diskussion om partiernas industripolitik och näringspolitiska talespersoner för partierna

 • Camilla Brodin, Närings- och energipolitisk talesperson (KD)
 • Helena Lindahl, Näringspolitisk talesperson (C)
 • Jennie Nilsson, Vice ordf. Näringsutskottet (S)
 • Jesper Ahlgren, Chefekonom (M)

Avslutande kommentarer från företrädare inom industrin

*Fler namn tillkommer


SVEMIN I ALMEDALEN 2022

4 juli | 09:15 – 10:00 | Di:s scen | Industrin ställer om, men politiken hindrar oss. En granskning av partiernas industripolitik.

4 juli | 12:00 – 13:00 | Fiskargränd 5 | Brytningstid i Sverige – klimatomställning och mineralpolitik

4 juli | 13:00 – 13:45 | Hamngatan 3 | Industrin ställer om – men vem ska göra jobbet?

4 juli | 16:00 – 16:45 | Kinbergs plats 3 | Hur säkerställer vi industrins behov av el till en konkurrenskraftig kostnad?

5 juli | 16:00 – 16:30 | Adelsgatan 38 | Så undviker vi byggstopp – om gruvor och grön kapitalism

5 juli | 16:30 – 19:00 | Hamngatan 3 | Almedalens Hårdaste Mingel 2022


Almedalsguiden presenterar Almedalsveckans officiella program 2022. Ständigt uppdaterad information inför och under Almedalsveckan. Sök enligt egna kriterier, planera din egen Almedalsvecka, dela med vänner och se vilka arrangemang som trendar. Fungerar även i offline-mode.

Almedalen Just nu är Almedalsveckans officiella app 2022. Den är framtagen i samråd med Region Gotland. Appen uppdateras ständigt och är ett hjälpmedel för att hitta samtliga evenemang.