Kalender

Arbetsmiljöseminarium 2022

  • Datum

    2022-02-09
  • Tid

    09:30
  • Plats

    Digitalt

Välkommen till Svemins arbetsmiljöseminarium 2022

 

På temat Ledarskap och medarbetarskap i krissituationer fokuserar vi på hälso- och säkerhetsaspekterna under pandemikrisen såväl som fysiska kriser som exempelvis olyckor och tillbud.

Program

Moderator: Emma Härdmark, kommunikationschef Svemin

Inledning
Maria Sunér, vd Svemin

Aitiks erfarenheter och lärdomar av pandemihantering
Josephine Speziali, avdelningschef, Aitik, Boliden

Hantering av ett mycket stort gruvskalv i Kirunagruvan
Mirjana Boskovic, bergsingenjör, LKAB
Erik Swedberg, bergsingenjör, LKAB

SPOT:s arbetsuppgifter i Kirunagruvan
Nikolaos Petropoulos, forskningsingenjör LKAB

Ledarskap i pressade situationer
Robert Karjel, föreläsare, stridspilot

Summering av dagen
Gunnar Rådberg, platschef Björkdalsgruvan samt ordf. GRAMKO och SAM-kommittén
Conny Lundberg, ombudsman arbetsmiljö IF Metall


Vad: Svemins arbetsmiljöseminarium 2022
Datum: 9 februari
Tid: 13:00 – 15:00
Plats: Livesänt på Svemins Youtubekanal

Vid frågor om seminariet är du välkommen att kontakta Åsa Dahlfors: asa.dahlfors@svemin.se | 08 762 67 20


Svemins arbetsmiljöseminarium riktar sig till gruvföretag och entreprenörer inom gruvindustrin, till exempel chefer, arbetsledare, fackliga representanter (skyddsombud), arbetsmiljösamordnare, FHV, myndigheter och andra med intresse för branschens arbetsmiljöfrågor.