Kalender

Arbetsmiljöseminarium 2022

  • Datum

    2022-02-09
  • Tid

    09:30
  • Plats

    Digitalt

Välkommen till Svemins arbetsmiljöseminarium 2022


>>
Ny information 2021-12-09

Med anledning av regeringen och FMH:s nya åtgärder och rekommendationer från och med den 8 december har Svemin och GRAMKO beslutat att flytta Arbetsmiljöseminariet i Luleå till ett digitalt webbinarium. I dagsläget är det ingen som vet hur smittspridningen ser ut i början på nästa år och utifrån den riskbild som är med normalt cirka 300 deltagare har vi insett att vi inte kan få ut det vi önskar och tycker är av värde för deltagarna vid en fysiskt konferens om restriktionerna skulle kvarstå.

Arbetsmiljöseminariet kommer alltså att genomföras som ett digitalt webbinarium den 9 februari.

PS. Glöm inte att nominera kandidater till årets arbetsmiljöpris!


På temat Ledarskap och medarbetarskap i krissituationer fokuserar vi på hälso- och säkerhetsaspekterna under pandemikrisen såväl som fysiska kriser som exempelvis olyckor och tillbud.

I anslutning till arbetsmiljöseminariet kommer även arbetsmiljöpriset för 2021 att delas ut inom temat Ledarskap och medarbetarskap i krissituationer. Närmare information om priset och nominering hittar du här!

Ur programmet

Aitiks erfarenheter och lärdomar av pandemihantering
Josephine Speziali, avdelningschef, Aitik, Boliden

Hantering av ett mycket stort gruvskalv i Kirunagruvan
Mirjana Boskovic, bergsingenjör, LKAB, Erik Svedberg, bergsingenjör, LKAB

SPOT:s arbetsuppgifter i Kirunagruvan
Nikolaos Petropoulos, forskningsingenjör LKAB, Mikael Kyrö, produktionschef för schaktgruppen i Kirunagruva LKAB

Arbetsmiljöpriset 2021

Ledarskap i pressade situationer
Robert Karjel, föreläsare, stridspilot


Vad: Svemins arbetsmiljöseminarium 2022
Datum: 9 februari
Tid: 13:00 – 15:00
Plats: Digitalt

Till anmälan!

Vid frågor om seminariet är du välkommen att kontakta Åsa Dahlfors: asa.dahlfors@svemin.se | 08 762 67 20


Svemins arbetsmiljöseminarium riktar sig till gruvföretag och entreprenörer inom gruvindustrin, till exempel chefer, arbetsledare, fackliga representanter (skyddsombud), arbetsmiljösamordnare, FHV, myndigheter och andra med intresse för branschens arbetsmiljöfrågor.