Kalender

Euro Mine Expo 2020

  • Datum

    2020-06-09
  • Tid

    09:00
  • Plats

    Skellefteå Kraft Arena, Skellefteå

Euro Mine Expo lägger fokus på nya affärsmöjligheter och framtidsvisioner för gruvindustrin. Varje dag under mässan kommer det att hållas en konferens med olika teman och huvudtalare.4

Svemin närvarar vid mässan som äger rum mellan den 9 och 11 juni i Skellefteå och Skellefteå Kraft Arena.

Mer information på Euro Mine Expos hemsida.