Kalender

Euro Mine Expo 2021

  • Datum

    2021-06-01
  • Tid

    00:00
  • Plats

    Skellefteå Kraft Arena, Skellefteå

Euro Mine Expo – en av Europas viktigaste mötesplatser för gruvbranschen, är framflyttat och kommer äga rum den 1-3 juni, 2021

Evenemang, studiebesök och konferensprogrammet flyttas till 2021 och äger rum på samma plats i Skellefteå.

– Att skjuta upp en av Europas viktigaste mötesplatser för gruvindustrin är inte ett enkelt beslut, men hälsa och säkerhet kommer alltid först, säger Sinnika Sjunnesson, projektledare för Euro Mine Expo. Tillsammans med vår organisationskommitté, den tekniska programgruppen, våra partners och medarbetare känner vi oss övertygade om att Euro Mine Expo 2021 kommer att behålla sin position som en av Europas viktigaste mötesplatser för gruvindustrin.

Håll dig uppdaterad på Euromineexpo.com