Kalender

FN:s klassificering av naturresurser (UNFC)

  • Datum

    2021-09-06
  • Tid

    10:00
  • Plats

    Online

Gruvor, grundvatten, avfall, spårbarhet, bergmaterial, förnybar energi och koldioxidlagring – alla ryms de i FNs system för klassificering av naturresurser, UNFC. Systemet börjar få stort genomslag i EU och globalt och syftar till en effektiv hantering av de resurser vi är beroende av dagligen men även för att uppnå de globala målen och klara klimatomställningen.

Hållbar förvaltning av energi- och råvaruresurser i ett allt snabbare föränderligt globalt ekonomiskt landskap kräver en korrekt kartläggning av utbud, tillgänglighet och efterfrågan. UNFC är ett unikt system där resurser klassificeras utifrån tre grundläggande kriterier som återspeglar tekniska, miljö- och socioekonomiska faktorer samt kunskap om resursens dimensioner. UNFC har redan introducerats i många länder och av en del företag för en effektivare förvaltning och bättre förståelse av resurser för att främja miljömässig och samhällsekonomiskt effektiv utveckling av naturresurserna som ett led i att bidra till en hållbar utveckling.

Den här dagen ägnar vi åt att lära oss mer om hur klassificeringen fungerar. Internationella experter delar med sig av sina erfarenheter och vi får också möta svenska forskare och myndighetsföreträdare.

Samtliga föredrag hålls på engelska. Webbinariet är kostnadsfritt.

Se preliminärt program här.

> Anmäl dig på SGU.se


Webbinariet FN:s klassificering av naturresurser (UNFC) anordnas av SGU i samarbete med Vinnova. Webbinariet kommer att spelas in och finnas tillgängligt i efterhand på SGUs webbplats.