Kalender

Geologiska Föreningens 150-årsjubileum

  • Datum

    2022-08-17
  • Tid

    00:00
  • Plats

    Uppsala

Geologiska Föreningen kommer att hålla jubileumsmötet i Uppsala 17–19 augusti 2022. Mötet riktar sig till alla geovetare som är intresserade och verksamma i Sverige eller som är intresserade av olika aspekter av svensk geologi. I samband med mötet kommer också en exkursion anordnas, lördagen den 20 augusti.

Mer information om anmälan kommer på Geologiska Föreningens webbplats där du också hittar det tredje cirkuläret med program över jubileumsmötet.

Varm välkommen!