Kalender

Hållbar Gruvnäring

  • Datum

    2021-05-19
  • Tid

    08:00

Alla vill ha mineral men räcker de till för alla?

Smart och grön teknik blir allt vanligare och behovet av många innovationskritiska metaller och mineral ökar. Regeringen tillsatte nyligen en utredning med syftet att säkerställa en hållbar försörjning av innovationskritiska metaller och mineral från primära och sekundära källor. En hållbar och varaktig tillgång till innovationskritiska metaller och mineral är av stor betydelse för Sverige.

Samtidigt har ingen ny gruva etablerats i Sverige på många år och behovet av mineral ökar inom flera sektorer. Genom ett seminarium om förutsättningar för att i Sverige tillgodose viktiga behov av metaller och mineral på ett hållbart sätt, hoppas vi kunna bidra till ökad kunskap och diskutera lösningar inom detta – för landet – så viktiga område.

Välkommen att delta den 19 maj, mellan 08.00 och 09.30.

> Anmäl dig här


Program

08.00 Maria Sunér, vd Svemin & Katarina Sundberg, samhällspolitisk rådgivare, Avfall Sverige
08.10 Christian Ekberg, professor i bl.a. industriell materialåtervinning & kärnkemi, Chalmers
08.25 Jonas Rudberg, sakkunnig gruvor, Naturskyddsföreningen
08.35 Per-Olof Nutti, styrelseordförande Sametinget
08.45 Helén Leijon, särskild utredare
08.50 Sven Otto Littorin, ordförande, Beowulf Mining
08.55 Roberto García Martínez, vd Eurobattery Minerals
09.00 Paneldiskussion och möjlighet för publiken att ställa frågor.

Paneldiskussionen leds av Maria Sunér och Katarina Sundberg och deltar gör;
Mattias Karlsson, riksdagsledamot (M)
Mattias Jonsson, riksdagsledamot (S)
Helena Lindahl, riksdagsledamot (C)
Amanda Palmstierna, riksdagsledamot (MP)