Kalender

Industriarbetsgivarnas arbetsmiljöseminarium 2023

 • Datum

  2023-10-18
 • Tid

  10:00
 • Plats

  Digitalt möte

Temat för årets seminarium kretsar kring den förändring i regelstrukturen som Arbetsmiljöverkets generaldirektör fattar beslut om i september.

Vid seminariet medverkar bland annat medarbetare från Arbetsmiljöverket för att informera om det regelverk som träder i kraft den 1 januari 2025.

Tid: Onsdagen den 18 oktober 2023 kl. 10.00-12.00
Plats: Digitalt seminarium
Kostnad: Kostnadsfritt

Ur programmet

 • Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur
 • Digitaliseringen av den nya regelstrukturen och stödet
 • Kortfattat om de nya bestämmelserna för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare

Mer om innehållet i Arbetsmiljöverkets presentation
Från Arbetsmiljöverket medverkar Ewa Krynicka Storskog, som är handläggare i arbetet med regelförnyelsen och Fredrika Wendel, digitaliseringsledare. Syftet med presentationen är att ge en grundläggande information om regelförnyelsen. Föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur beslutades den 15 september. Presentationen inleds med en tidsplan för utvecklingsarbetet fram till att reglerna i den nya strukturen börjar gälla den 1 januari 2025. Vi ger en kort bakgrund till regelförnyelsen och går sen igenom regelförnyelsens tre delar:

Föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur
Nuvarande regler är bearbetade och insorterade i 15 nya föreskriftshäften
Nya regler för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare

Digitalisering av reglerna
Hur man kommer att kunna söka och navigera bland föreskrifter och allmänna råd på av.se.

Kommunikation och stöd i arbetsmiljöarbetet
Hur Arbetsmiljöverket kommunicerar och arbetar med att utveckla stödjande material samlat på av.se


Läs mer och anmäl dig på industriarbetsgivarna.se