Kalender

Industridagen 2021 - Innovativ sektor, det offentliga ledarskap (och nytt datum för finaldagen)

  • Datum

    2021-08-27
  • Tid

    11:00
  • Plats

    Online

Ett Sverige som exporterar lösningar på globala problem, ett land dit blickarna vänds för att ta del av de senaste innovationerna. Det är många pusselbitar som ska vara på plats för att lyckas – i vårt tredje nedslag under den här Industridagsresan dyker vi ner i offentlig sektor och deras roll för att nå målet.

Det finns goda regionala exempel där industriföretag, utbildningssystemet och den regionala utvecklingsplaneringen är tätt sammanlänkade, vilka är framgångsfaktorerna för det? Och nu när vi ska vi accelerera – hur får vi det att ske systematiskt och med spridning över hela Sverige – vilket ledarskap kan offentliga sektor ta? Vilken roll kan de ta för att i de upphandlingar som görs skapa plattform för innovation?

I samtalet deltar Peter Larsson – regeringens samordnare för samhällsomställning vid större företagsetableringar och företagsexpansioner i norr, Ulf Savbäck Tillväxtverket – Enhetschef Kompetensförsörjning och digitalisering, Anders Carlberg Västra Götalandsregionen – chef för forskning, utveckling och utbildning.

Sen vänder vi blicken mot alla er som medverkar och ber om inspel – Industridagen 2021 är en utvecklingsresa där vi gemensamt skapar ramen för Sveriges väg till innovationsstormakt.

> Om du inte redan har anmält dig – gör det här!


VIKTIG INFORMATION FRÅN INDUSTRIDAGEN OM AVSLUTANDE DAG

Industridagens final som var planerad till den 27 september flyttar fram och tar sikte på den 24 januari 2022. När det är dags att knyta ihop säcken för Industridagen vill vi ses – live, tillsammans för att landa och ta vara på allt engagemang och de inspel vi fått under årets olika aktiviteter.

Med rådande restriktioner tar vi därför sikte på 24 januari 2022 och återkommer om tider och plats.

> Läs mer på industridagen.com