Kalender

Industridagen 2024: en dag för framtidens industri

  • Datum

    2024-09-23
  • Tid

    09:00
  • Plats

    Lyckholms torg, Göteborg

Den 23 september samlar Industrirådet industri och avgörande samhällsaktörer till en gemensam dag på World of Volvo i Göteborg för inspiration och diskussion om framtida möjligheter och utmaningar. Hur ska Sverige fortsatt vara en attraktiv och konkurrenskraftig, innovativ och robust industrination? Välkommen att bidra till ett fördjupat samtal!

Programmet bjuder på talare från politik och näringsliv. Ett övergripande tema är förmågan att fånga avgörande skiften. Vad behöver ske för att ta nya kliv framåt, för att lyckas med den gröna omställningen, för forskning och innovation och för att vara en ledande industrination såväl i dag som i framtiden?

Dagen innebär också fördjupade diskussioner för att bidra till de industrisamtal som löpande sker mellan Industrirådet och regeringen.

Industridagen arrangeras av Industrirådet tillsammans med samarbetspartner, Västra Götalandsregionen, Västsvenska Handelskammaren, Business Region Göteborg, Chalmers och Volvo.

Valet av plats är inte en slump. Var femte industrianställd finns i Västsverige. Göteborgsregionen har blivit ett robust, industriellt draglok för Sverige i den gröna omställningen.

Bland medverkande kommer du bland annat att få möta Karin Comstedt Webb, vice vd Heidelberg Materials Sverige, Darja Isaksson, generaldirektör Vinnova, Martin Lundstedt, koncernchef och vd AB Volvo, Jim Rowan, koncernchef och vd Volvo Cars.

Den 24 september erbjuds dessutom en unik förmiddag i regi av våra samarbetspartners med fokus på kompetens och innovation.

Vad: Industridagen 2024
Tid: 23 september
Plats: Lyckholms torg, Göteborg

Anmäl dig här! 

Varmt välkommen att delta på Industridagen 2024!

Mer om Industridagen 2024: industridagen.se