Kalender

Industrins elbehov 2030

  • Datum

    2023-04-19
  • Tid

    13:00
  • Plats

    Näringslivets Hus, Wallenbergaren och digitalt

SKGS har uppdragit åt konsult- och forskningsföretaget Profu att kartlägga industrins tillkommande elbehov år för år fram till år 2030. Kartläggningen omfattar de åtgärder och planer som industrierna själva bedömer kommer att genomföras de närmsta åren.

Svaren från de undersökta branscherna och företagen visar att industrins elbehov rör sig i samma härad eller högre än de senaste årens analyser av så kallade högelektrifieringsscenarier.

Tid: 19 april kl. 13:00-14:15
Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm, Wallenbergaren, eller digitalt.
Anmälan: Klicka här!


Program

13:00
Introduktion
Hanna Stenegren, Svemin

13:05
Industrins elbehov 2030
Ebba Löfblad, Profu

13:20
Energi och effektbalans till 2030
Johan Bruce, SKGS

13:35
Hur får vi ny vindkraft och kärnkraft på plats
Robert Thorburn, Svenskt Näringsliv

13:50
Panel. Vad krävs för att få omställningen på plats i tid?
Adam Kanne, Perstorp
Tomas Hirsch, SSAB

14:10
Sammanfattning och avslutande ord, Hanna Stenegren, Svemin

14:15
Slut


SKGS arbetar med den svenska basindustrins energifrågor och är ett samarbete mellan de olika branschorganisationerna (Skogsindustrierna, IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, Svemin och Jernkontoret).