Kalender

Innovation Week Brazil-Sweden

 • Datum

  2019-10-07
 • Tid

  00:00
 • Plats

  Solna Gate, Solna

Välkommen till Innovation Week Brazil-Sweden!

I år kommer Innovationsveckan att ha ”Sustainable Mining” som tema. Baserat på Memorandum of Understanding on Sustainable Mining, som undertecknades mellan Brasilien och Sverige i november 2016, kommer evenemanget att försöka främja strategiska partnerskap i olika gruvdelar
industrin, som begår den offentliga, privata och akademiska sektorerna i båda länderna

Med fokus på ny teknik, hållbarhet, investeringar och affärsmöjligheter kommer Innovationsveckan att ta itu med de utmaningar som denna specifika sektor står inför för att minimera miljömässiga och sociala risker som ingår i gruvverksamheten och närmar sig ämnen som:

 • Återhämtning av nedbrutna områden
 • Avfallshantering; marknadsföring; digitalisering och automatisering av produktionsprocesser (”mining 4.0”)
 • Arbetsplatsens säkerhet och ”grön gruvdrift”).

Mer information finns här.