Kalender

SAVE-THE-DATE: Industridagen 2021

  • Datum

    2021-03-22
  • Tid

    09:00
  • Plats

    Skellefteå

Sverige som innovationsstormakt – under det temat kommer deltagare från samhällets alla aktörer att samlas i Skellefteå för att diskutera vad som krävs för att Sverige ska ta ledartröjan vad gäller teknikutveckling och klimatutmaningar.

Industridagen 2020 ställdes av förklarliga skäl in. Nu blickar vi framåt mot 2021, den 22 mars och Skellefteå.

Mer information kommer under hösten. Håll utkik på svemin.se och industridagen.se


Industridagen 2019

Under Industridagen 2019 i Göransson Arena i Sandviken genomfördes Sveriges största arbetsmöte. 600 personer deltog från alla samhällets aktörer – fack, näringsliv, akademi och politik arbetade fram konkreta förslag till statsminister Stefan Löfven runt frågan om det livslånga lärandet och hur vi ska få till mer effekt och lösningar.

Industrirådet är sammanslutning av företrädare för industrins samtliga parter som verkar för att skapa goda förutsättningar för industrin och de anställdas utveckling. Sedan 2005 står de som arrangörer av Industridagen, även kallad Sveriges största arbetsmöte.

Läs mer om Industrirådet och Industridagen här.