Kalender

Svemins Miljökonferens 2021

  • Datum

    2021-10-26
  • Tid

    13:30
  • Plats

    Online

Hållbar framtid kräver hållbara tillståndsprocesser


>> Se konferensen från den 26 oktober här.

>> Ladda ner Svemins reformpaket för effektiva tillståndsprocesser enkelsidig eller i uppslag.

>> Ladda ner Gruv-RIDAS 2021 enkelsidig eller i uppslag.

Den högaktuella cementkrisen har blottat den infekterade skärningspunkten mellan ideologisk klimatambition och det reella förändringsarbete som bedrivs av stora svenska industriföretag. Ambitiösa investeringsplaner inom basindustrin kan göra Sverige världsledande på klimatneutrala råmaterial – såväl metaller som cement. Om vi bara får tillstånd för våra verksamheter. Som systemet ser ut idag är det en ordentlig stoppkloss för utvecklingen.

Därför står givetvis tillståndsfrågan i fokus på årets Miljökonferens. Vi pratar konkreta förslag till lösningar för att skapa mer effektiva och förutsägbara tillståndsprocesser. Vi lyfter även aktuella EU-frågor och pratar dammsäkerhet.

Välkommen.


Program

Moderator: Emma Härdmark, Kommunikationschef Svemin

13:30
Session 1; EU och miljön. Blixtdykning ner i Fit for 55, Sustainable Finance (taxonomin), biodiversitetsstrategin, med mera

> Välkommen och introduktion
Maria Sunér, Vd Svemin

> Direktrapport från Bryssel; Sustainable Finance, Fit for 55 och IED (engelska)
Maria Nyberg, DG Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, EU-kommissionen

> Hur arbetar Euromines med pågående EU-initiativ? (engelska) 
Rolf Kuby, Director General, Euromines

> Vad innebär pågående EU-initiativ för den svenska gruv- och mineralnäringen?
Kristina Branteryd, Expert miljö, Svemin
Hanna Stenegren, Expert klimat, energi och Sustainable Finance, Svemin


14:15
Session 2; Tillståndet i Sverige – lansering av Svemins reformpaket för effektiva tillståndsprocesser

> Introduktion
Jan Moström, Vd LKAB

> Nulägesrapport från Cementa 
Karin Comstedt Webb, Hållbarhetschef Cementa

> Reflektioner kring dagens tillståndsprocesser
Mikael Staffas, Vd Boliden
Brett Smith, Executive Director, Dragon Mining
Kåre Höglund, Projektchef Agnico Eagle

> Vägen framåt för Kaunis Iron 
Klas Dagertun, Vd Kaunis Iron

> Reflektioner från andra branscher 
Daniel Badman, vd Svensk Vindenergi
Jan-Olof Jacke, vd Svenskt Näringsliv

> Lansering: Svemins Reformpaket för Effektiva Tillståndsprocesser
Maria Sunér, vd Svemin

> Politisk diskussion
Birger Lahti (V)
Lars Hjälmered (M)
Amanda Palmstierna (MP)
Helena Lindahl (C)


15:45
Session 3; Dammsäkerhet. Lansering av Gruv-RIDAS 2021.

> Om nya GruvRIDAS
Sara Töyrä, RIDAS-ansvarig, LKAB

> Vikten av dammsäkerhet; mina egna erfarenheter
Stefan Romedahl, Direktör Boliden Gruvor

> Samtal om GruvRIDAS 2021
Sara Töyrä, RIDAS-ansvarig, LKAB
Charlotte Odenberger, Miljöchef Zinkgruvan

> Swedish Mining Innovation informerar om utlysningar
Jenny Greberg, Programdirektör Swedish Mining Innovation

> Sammanfattning och avslutning
Emma Härdmark, Kommunikationschef Svemin