Kalender

Seminarium: Värdeskapande efterbehandling

  • Datum

    2019-09-24
  • Tid

    00:00
  • Plats

    LTU, Luleå

I samverkan mellan LTU, SveMin och gruvindustrin ges ett seminarium om möjlig- heter att skapa intressanta och spännande områden där gruvverksamhet tidigare förekommit. Seminariet är en uppföljning av motsvarande arrangemang 2017.

Internationella och svenska talare är inbjudna. Språket under dagen är i huvudsak engelska.

Dammägare, myndigheter, sakägare, konsulter m fl 24 september, 2019, kl 10.30 – 17.15
Luleå tekniska universitet

FÖR VEM:
NÄR:
PLATS:
KOSTNAD: ca 1 000 kr (självkostnad inkl. lunch & fika)

Intresseanmälan mailas till Sven Knutsson sven.knutsson@ltu.se.