Kalender

SKGS-möte 7 november

  • Datum

    2018-11-07
  • Tid

    12:00
  • Plats

    IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm

Framtidens elförsörjning:
Vad ska vi göra åt hotande effektbrist?

Flera stora frågor måste lösas för att Sverige även i framtiden ska ha ett elsystem i världsklass. 2016 års Energiöverenskommelse hanterade de mest akuta problemen, men framtidens utmaningar är faktiskt här redan nu.

Oroande är att Svenska Kraftnät pekar på att effektunderskottet växer de kommande vintrarna. Basindustrin är bekymrad av försämrad leveranssäkerhet och bristande fokus på kostnadseffektivitet.

Hur påverkas marknaden? Hur går roterande bortkoppling till – om den behöver användas? Vem drabbas? Vilka kan effekterna bli? Ta del av basindustrins perspektiv och reflektioner om risken för effektbrist, höga kostnader, ostabila förhållanden och sänkt konkurrenskraft.

Under den första större energipolitiska debatten efter valet lyssnar vi till vad riksdagspartiernas energipolitiskt ansvariga har att säga. Vi kommer också att få höra vad energiminister Ibrahim Baylan anser.

Med en ny riksdag på plats är det dags att ta tag i utmaningarna vi står inför. Från näringsutskottet kommer Lars Hjälmered, M, Lorentz Towatt, MP, Mattias Bäckström-Johansson, SD, Rickard Nordin, C, Birger Lahti, V och Camilla Brodin, KD. Ytterligare deltagare från fler partier är tillfrågade.

Från myndigheter och industri medverkar: Ulla Sandborgh, generaldirektör Svenska kraftnät, Anders Österlund, Director Energy & PR Procurement, Nouryon, Carina Håkansson, VD Skogsindustrierna, Carl-Michael Raihle, ordförande SKGS och affärsområdeschef Ovako samt Johan Svenningsson, VD Uniper Sverige.

Anmäl dig här!