Kalender

Svemins Höstmöte 2020

  • Datum

    2020-11-17
  • Tid

    13:00
  • Plats

    Online.

Vad innebär EU:s satsning på European Raw Materials Alliance för Sverige? Hur har det gått med satsningarna på klimatinnovationer, de spårbara metallerna, sökandet efter de kritiska råvarorna? Och hur står det egentligen till med näringsministerns löften till branschen från scenen förra året? 

Det – och mycket annat – gräver vi djupare i den 17 november.

Välkommen till Svemins digitala Höstmöte. 

Höstmötet sänds live den 17 november med start klockan 13:00. Följ livesändningen här.

Höstmötet spelas också in, så du kan se det i efterhand!


Välkommen till Den Svenska Gruvan
Emma Härdmark, moderator, kommunikationschef, Svemin

Sveriges roll som råvaruland i klimatomställningen
Emil Högberg, statssekreterare hos näringsminister Ibrahim Baylan

EU:s råmaterialstrategi – så kommer vi märka av den här i Sverige
Christian Danielsson, chef för EU-kommissionens representation i Sverige

The future of raw materials in the EU – according to ERMA*
Bernd Schäfer, vd EIT Raw Materials.

Efterlängtad översyn av miljöbalken – inblick i arbetet bakom kulisserna
Peter Ardö, chefsrådman Mark- och Miljödomstolen Växjö och utredare En modern och effektiv miljöprövning (2020:86)

Därför är Sverige en nyckel till den Europeiska råmaterialförsörjningen
Maria Sunér Fleming, vd Svemin
Mikael Staffas, ordf. Svemin, vd Boliden
Jan Moström, vice ordf. Svemin, vd LKAB
Sami Niiranen, Svemins styrelse, chef underjordsdivisionen, Epiroc

Metall, mineral och makt – vad är det våra folkvalda sagt?
Marlene Burwick, S
Helena Lindahl, C
Lars Hjälmered, M
Amanda Palmstierna, MP
Birger Lahti, V

Att skapa mätbarhet – samtal om Svemins hållbarhetssatsningar
Mining with Nature – Linda Bjurholt, ordf. styrgrupp, miljöchef, LKAB
TraceMet – Erik Lindblom, projektledare, IVL

Vatten och mark – centrala frågor för en ansvarsfull verksamhet
Urfolk och mineralnäring – Svemins position – Lotta Lauritz, miljöjurist, LKAB
En effektiv vattenförvaltning – Malin Suup, senior utvecklingsingenjör miljö, Boliden

Value chains and value change – en laddad fråga
Maria Åstrand, råmaterialchef, Northvolt

Allianser – samarbete nyckeln till framgångsrikt innovationsarbete
Jan Moström, vice ordf. Svemin och vd LKAB

Prisutdelning: Swedish Mining Innovation Award 2020 

Sammanfattning och avslutande ord
Mikael Staffas, ordf. Svemin och vd Boliden

*European Raw Materials’ Alliance


Vad: Svemins Höstmöte
Tema: Den Svenska Gruvan
Tid: 17 november 2020, 13.00-16.00
Plats: Online.
Kostnad: Utan avgift.
Anmälan: Se nedan.

Anmäl dig här!


Se bild och film från Höstmötet 2019 här.