Kalender

Svemins Höstmöte 2023

  • Datum

    2023-11-22
  • Tid

    08:00
  • Plats

    Münchenbryggeriet, Stockholm

Svemins Höstmöte har under många år varit det självklara och största evenemanget för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige

En heldag där industrins företagsledare, akademi, myndigheter och opinionsbildare möts för att lyssna, lära och leda en av landets största, mest innovativa och viktiga näringar framåt. Mötet brukar locka omkring 270 deltagare som diskuterar EU- och näringspolitik, forskning- och innovationsfrågor, klimat, miljö, hållbarhet och gruvornas otvivelaktiga roll i den gröna omställningen.

Höstmötet 2023 – Münchenbryggeriet den 22 november

Den 22 november är det dags för årets Höstmöte vilket äger rum på Münchenbryggeriet i Stockholm. I år ligger stort fokus på försvar, säkerhet och geopolitik givet rådande situation i vår omvärld. Särskilt fokus kommer läggas på självförsörjning av råmaterial i samband med EU:s ambition enligt CRM-akten som kom tidigare i år. Sverige, EU:s mesta gruvnation, spelar en stor och betydande roll – svensk gruvnäring är inte bara världsledande vad gäller klimateffektiva processer, arbetsmiljö och innovationskraft – vår berggrund innehåller också över hälften av de råmaterial EU klassar som kritiska för att klara omställningen.


Program Höstmötet 2023*

Program kommer att finnas på Münchenbryggeriet.
Du hittar även ett program i PDF här.

>> Frukostmingel | 08.00 – 09.00

>> Förmiddagspass | 09.00 – 12.00

Välkomna
Emma Härdmark, Moderator, Kommunikationschef Svemin
Maria Sunér, vd Svemin

Keynote
Romina Pourmokhtari, Klimat- och miljöminister

Tillståndet i nationen
Mikael Staffas, vd Boliden

Panel | Så navigerar Sveriges hårdaste myndigheter
Anneli Wirtén, Generaldirektör SGU
Helena Kjellson, Bergmästare, Bergsstaten

Panel | Sveriges nyaste gruvor – vissa så nya att de inte (riktigt) finns än
Thomas Söderqvist, vd Botnia Exploration
Martin Phillips, CEO Europe Talga Group
Åsa Allan, Vice vd Kaunis Iron

>> 10.15 – 10.35 | Paus

Panel | Live från Strasbourg
Jessica Polfjärd, (M) EU-parlamentariker, EPP
Jakop Dalunde, (MP) EU-parlamentariker, GREENS
Karin Karlsbro, (L) EU-parlamentariker, Renew

Från frihandel till friendshoring – hur mår EU?
Lars Danielsson, f.d. EU-ambassadör, senior rådgivare Lumo Advice

Så leder koppar utvecklingen – en råvaruanalys
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB Norway

Panel | Strategisk självständighet och industripolitiska åtgärder – en ekonomisk analys
Lena Sellgren, Chefekonom, analyschef Business Sweden
Viktor Markelin, Head of Infrastructure & Project finance, Nordic Investment Bank

>> 12.00 – 13.00 | Lunch

>> Eftermiddagspass | 13.00 – 16.40

Guld och gröna skogar – så vill Centerpartiet bygga gruvnationen Sverige
Muharrem Demirok, Partiledare Centerpartiet

Elskatt och utsläppshandel – en bångstyrig utredare om livet efter 46 förslag
John Hassler, Professor, utredare – Sveriges klimatstrategi

Pan-el | Watts up i kontrollrummet? Så kopplar vi samman utbud och efterfrågan av el
Johan Svenningsson, vd Uniper
Lotta Medelius-Bredhe, Generaldirektör Svenska Kraftnät
Cecilia Zetterström, Customer & market director, Vattenfall Eldistribution
Mats Gustavsson, Vice president Energy, Boliden
Karin Comstedt Webb, Vice vd Heidelberg Materials

Att utveckla världen genom ingenjörskap
Mats W Lundberg, Hållbarhetschef Sandvik

>> 14.20 – 15.00 | Kaffe

Försvarsvilja och motståndskraft – att rusta Sverige för ny geostrategisk verklighet
Michael Claesson, Generallöjtnant, Chef Försvarsstaben, Förbandschef Högkvarteret

Sällsynta metaller och stormaktsrivalitet
Niklas Rossbach, Forskningsledare, amerikansk och europeisk säkerhetspolitik, FOI

Att vara beredd – om näringslivets roll när Sveriges försörjning ska tryggas
Pär Malmberg, Utredare Näringslivets försörjningsberedskap

Panel | Förändrat geopolitiskt läge – vikten av en stark gruv- och mineralbransch
Mikael Staffas, vd Boliden
Niklas Rossbach, Forskningsledare, amerikansk och europeisk säkerhetspolitik, FOI
Pär Malmberg, Utredare Näringslivets försörjningsberedskap
Michael Claesson, Generallöjtnant, Chef Försvarsstaben, Förbandschef Högkvarteret

Massiva nyheter från norr
Jenny Greberg, Vice President Technology, LKAB
Daniel Johansson, Professor Luleå tekniska universitet

Panel | Mineralpolitik – att tycka om gruvor
Lisa Nåbo, Förbundsordförande SSU
Douglas Thor, Förbundsordförande MUF
Caroline von Seth, Förbundsordförande CUF
Erik Berg, Förbundsordförande LUF

Avslutande ord
Maria Sunér, vd Svemin

*Med reservation för mindre justeringar 


Välkommen till Höstmingel på Mässtorget fram till 18.00
Öppet för alla deltagare

Höstmiddag
För dig som är anmäld
Fördrink från 18.00
Bänkning 18.45 i Mässhallen


Vad: Svemins Höstmöte 2023
Datum: Onsdagen den 22 november
Tid: 09:00 – 17:00 (frukost från 08:00) + mingel & middag
Var: Münchenbryggeriet, Stockholm
Kostnad Höstmöte: Utan avgift
Kostnad Höstmöte + middag: 1200 kr. ex moms.

Anmälan är avslutad. Höstmötet 2023 är nu fullt.