Kalender

Webbinarium: Hur bör Sveriges elsystem se ut år 2045?

 • Datum

  2020-09-10
 • Tid

  13:00
 • Plats

  Online (länk skickas till anmälda deltagare)

Välkommen till Svenskt Näringslivs webbinarium,

Hur bör Sveriges elsystem se ut år 2045?

Enligt Svenskt Näringslivs beräkningar kommer elanvändningen öka till 200 TWh år 2045 – vilket är ca 60 procent mer än i dag. Samtidigt behöver all befintlig föråldrad vindkraft bytas ut innan dess, vattenkraften står inför stora investeringsbehov och diskussionen om kärnkraftens roll lever vidare. Vidare uppstår redan i dag kapacitetsproblem och flaskhalsar i elnätet vilket vi har fått flera bevis på under våren och sommaren. Elsystemet står kort sagt inför stora utmaningar, men möjligheterna är större.

Inom projektet Kraftsamling elförsörjning arbetar Svenskt Näringsliv med att ta fram vilka policybeslut som behöver fattas för att säkerställa ett kostnadseffektivt, leveranssäkert och fossilfritt elsystem 2045. Vi låter olika experter, konsulter och forskare göra djupdykningar inom ett flertal olika perspektiv som har stark påverkan på de beslut som kommer att behöva tas. Användarperspektivet måste sättas i fokus när framtidens elsystem tas fram. Annars riskeras svensk konkurrenskraft liksom vårt välstånd.

Hur ser ett kostnadsoptimalt, leveranssäkert och fossilfritt elsystemet ut i Sverige år 2045? Under webbinariet presenterar Staffan Qvist rapporten ”Långsiktig Scenarioanalys” som försöker besvara den frågan. Efter presentationen följer två paneldebatter med politiker och aktörer inom området.

Varmt välkomna till lanseringen av en högaktuell rapport!

Deltar gör:

 • Arman Teimouri, klimatpolitisk talesperson, Liberalerna
 • Lars Hjälmered, närings- och energipolitisk talesperson, Moderaterna
 • Lennart Evrell, styrelseledamot vald av industriarbetsgivarna, Svenskt Näringsliv
 • Lorentz Tovatt, klimat- och energipolitisk talesperson, Miljöpartiet
 • Magnus Hall, vd, Vattenfall
 • Monica Haider, energipolitisk talesperson, Socialdemokraterna
 • Staffan Qvist, energikonsult, Qvist Consulting
 • Lina Bertling Tjernberg, professor i elkraftnät, Kungliga Tekniska Högskolan

När: Torsdagen den 10 september kl. 13:00-14:30
Var: Via svensktnaringsliv.se (länk skickas ut till anmälda deltagare via mejl innan webbinariet)

Anmäl dig här!