Aktuellt

Jobba på Svemin

Det svenska gruvklustret har en globalt unik position när det gäller forskning och innovation. Samverkan mellan framsynta gruvföretag tillsammans med globalt framgångsrika teknikleverantörer och högstående akademi, har lett till att Sverige idag har några av de mest produktiva gruvorna i världen, och de mest framgångsrika teknikleverantörerna.


Svemin söker nu en person som kan fortsätta arbeta strategiskt för att säkra denna position in i framtiden för att öka svensk gruvindustris konkurrenskraft att vara ledande inom forskning, utveckling och innovation.

Svemins uppdrag inom forskning och innovation är att tillsammans med företagen i branschen driva industrispecifika forsknings- utvecklings- och innovationsfrågor, att ha huvudansvaret över gruvnäringens strategiska FoI-agenda, stötta och utveckla branschens FoI-system för att möta industrins långsiktiga behov, kommunicera och synliggöra att det svenska gruvklustret ligger i global teknisk framkant och att stimulera FoI-samverkan med nya aktörer. Hållbarhetsfrågorna kopplade till säkerhet, konkurrenskraft och energiomställningen mot koldioxidfria produktionssystem är centrala i arbetet.
Svemins arbete med FoI ska också bidra till att positivt stärka bilden av branschen i syfte att underlätta gruvnäringens och Svemins arbete i andra relevanta frågor, såväl i Sverige som internationellt.

Läs mer om tjänsten här.