Aktuellt

Svemin söker kommunikatör

kommunikatör

Svemin är branschorganisationen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige och
representerar ca 40 företag med 13 000 anställda inom produktion, prospektering och teknik. Svemin är en del av Svenskt näringsliv.

Huvudsakliga ansvarsområden

Du är en skicklig kommunikatör som utan dröjsmål omsätter strategi i handling. Till detta är du en snabb skribent, som har förmåga att uttrycka dig enkelt och målgruppsanpassat i olika kanaler. Arbetsuppgifterna kräver servicekänsla och en stor portion ordning och reda.

Som kommunikatör på Svemin:

  • … ger du operativt kommunikationsstöd till Svemin och bidrar utifrån ett helhetsperspektiv till utvecklingen av branschens kommunikation. Du planerar och genomför kommunikationsinsatser, på egen hand och tillsammans med kommunikationsansvarig.
  • … bevakar, föreslår och genomför såväl proaktiva som reaktiva insatser i sociala medier.
  • … håller du Svemin.se och sociala medier uppdaterade och utvecklar kommunikationen i dessa kanaler.
  • … ansvarar för internkommunikation och administration kring Svemins styrelsearbete.
  • … planerar, beställer och genomför du konferenser, seminarier och event

Du rapporterar till och kommer att ha ett nära samarbete med kommunikationsansvarig, närmaste chef är vd.

Arbetslivserfarenhet / Utbildning

Högskoleutbildning inom medie- och kommunikationsvetenskap eller journalistik är önskvärt. Erfarenhet av operativt kommunikationsarbete i komplexa verksamheter. Bakgrund från att kommunicera både med såväl interna som externa målgrupper och intressenter. Det är önskvärt med erfarenhet av arbete inom industrirelaterade verksamheter.

Övrigt

  • Omfattning: Heltid
  • Tillträde: Snarast
  • Besöksadress: Storgatan 19, Stockholm

Ansökan: Maila ansökan till info@svemin.se
Sista ansökningsdag: 18 januari 2019

Kontaktpersoner

Kommunikationsansvarig

Emma Härdmark

08-762 67 36

070-346 60 48

emma.hardmark@svemin.se

VD

Per Ahl

08-762 67 30

070-541 67 82

per.ahl@svemin.se