Aktuellt

​Näringsutskottets viktiga besked till gruvnäringen

En majoritet i riksdagen kräver nu ökade lättnader för den hårt coronadrabbade prospekteringsbranschen. Det utvidgade förslaget från näringsutskottet ligger helt i linje med den hemställan Svemin skickade till regeringen redan i april.
– Mycket positivt att riksdagen börjar inse vikten av en fungerande gruvnäring, säger Maria Sunér Fleming, vd Svemin.

Samtidigt som svenska gruvföretag stått stabila under coronapandemin har krisen slagit hårt mot all prospektering, det första och helt avgörande ledet för en fungerande gruvnäring. Anledningen är att prospektering är en kapitalintensiv verksamhet som ofta är helt beroende av extern finansiering via etablerade finansmarknader för att kunna bedriva ett aktivt undersökningsarbete. Om det inte kan utföras riskerar prospekteringsföretag att mista tillstånd och de investeringar som gjorts blir förgäves. Verksamheten kan alltså inte ta paus – även om omvärlden gör det.

Svemin har därför under våren tryckt på regeringen att 2020 måste ses som ett förlorat år. Det innebär konkret att alla undersökningstillstånd automatiskt bör förlängas med ett år. Regeringen också gick delvis på Svemins linje i en proposition i början av juni.
– Tanken var god, säger Maria Sunér Fleming, vd Svemin, men förslaget blev väldigt snävt eftersom det bara omfattade undersökningstillstånd som är inne på sitt sista och 15:e år. En både onödig och orimlig begränsning. Krisen har slagit lika hårt mot alla prospekteringsföretag oavsett i vilken fas deras undersökningstillstånd befinner sig.

Därför togs torsdagens nyhet emot med lättnad av branschen. Näringsutskottet hade då samlat en majoritet av riksdagspartierna kring ett utvidgat förslag som innebär att den automatiska förlängningen kan komma att omfatta samtliga undersökningstillstånd.
– De här sätter ljuset på hur tungrott prospektering har blivit men pekar samtidigt på en ökad förståelse för gruvnäringens betydelse för Sverige. För här finns en viktig framtidspotential för en växande bransch.

Svensk gruvnäring är avgörande för att öka EU:s försörjningstrygghet för många metaller och mineral där importberoendet är stort. Det gäller inte minst råvaror som är helt nödvändiga för den gröna omställningen.
– Här har Sverige unika förutsättningar att utvecklas till ett verkligt föregångsland, säger Maria Sunér Fleming.

Innebär det här nya beskedet från näringsutskottet att den svenska gruvbranschen kan andas ut nu?
– Dessvärre inte, det här med förlängning av undersökningstillstånd är som sagt mycket välkommet men är bara en liten pusselbit i att underlätta för gruvnäringen. Dagens system med ineffektiva tillståndsprocesser fortsätter alltjämt ligga som en våt filt över hela gruvnäringen, säger Maria Sunér Fleming.

Nu måste regeringen återkomma med ett nytt förslag som följer riksdagsmajoriteten och förlänger samtliga undersökningstillstånd.
– Vi ser fram emot att regeringen återkommer skyndsamt i ärendet, säger Maria Sunér Fleming.


FAKTA

Efter näringsutskottets möte på torsdagen står det klar att en majoritet av riksdagspartierna står bakom regeringens proposition men också föreslår en utvidgning. Läs hela betänkandet här. Omröstning i riksdagen sker tisdagen den 23 juni.