Aktuellt

Monika Sammelin är Årets Fe 2023

Monika Sammelin, områdeschef på LKAB Malmberget, tilldelas utmärkelsen Årets Fe 2023. Utmärkelsen går till en kvinna inom gruv- och stålindustrin som gjort särskilda insatser i eller för industrin under sin karriär. ”Fe” står för järn i det periodiska systemet och bakom utmärkelsen står arbetsgivarorganisationen Industriarbetsgivarna, branschorganisationerna Jernkontoret och Svemin samt nätverken Metallkvinnor och Women in Mining Sweden.

Inför internationella kvinnodagen 8 mars presenterade organisationerna en lista med 40 kvinnor över 40 år. Listan har instiftats för att uppmärksamma och synliggöra kvinnor över 40 i gruv- och stålbranscherna samt lyfta den kunskap och erfarenhet som dessa personer bidrar med. Bland de 40 personerna på listan finns en bred representation av industri, forskning, akademi och politik och utifrån denna lista utses i dag  Monika Sammelin till Årets Fe.

– Det är fantastiskt roligt att ha tilldelats Årets Fe. Det är en bekräftelse för mig i mitt arbete, men också för LKAB att vi är på rätt väg. Att ta fram listan med 40 över 40 är ett bra sätt att synliggöra kompetenta kvinnor som kan agera förebilder i vår bransch och på så sätt bidra till att ändra synsätt och locka fler att bli nyfikna på oss. För vi har en riktigt rolig bransch med de coolaste jobben, säger Monika Sammelin, Årets Fe 2023.

Kvinnor utgör endast 20 procent av alla medarbetare inom gruv- och stålbranscherna. För att vara fortsatt konkurrenskraftiga på en global marknad behöver industrin vara attraktivare för alla potentiella medarbetare med rätt kompetens. Inte minst när industrin nu står inför utmaningen att fylla ett enormt kompetensbehov.

– För att möjliggöra dagens verksamheter men också den industriella gröna omställningen behöver branschen växa, så alla behövs. Vi behöver ha hela befolkningen som rekryteringsbas. Att vi som bransch syns på ett positivt sätt, att vi är moderna och högteknologiska, men också med en välkomnande kultur som passar alla. Vi har arbetat länge systematiskt och ökat jämställdheten, även om vi tycker att det går för långsamt. Blandade grupper med olikheter presterar bättre, säger Monika Sammelin.

Juryns motivering lyder: ”Mitt i epicentrum av den gröna omställningen och återindustrialiseringen av Sverige är Årets Fe 2023 en pragmatisk och trygg ledare. Med båda fötterna på malmen står hon stabilt i nutid såväl som i framtid och leder engagerat vägen med sin smittande energi. Hon skapar en sann team-känsla och tydlig riktning för de mål som ska och kommer att uppnås. Under ledning av Årets Fe 2023 har verksamheten uppnått fantastiska resultat med produktionsrekord – samtidigt som säkerheten ständigt är i fokus.
I sitt ledarskap hanterar Årets Fe 2023 den pågående gruv- och förädlingsproduktionen samtidigt som hon driver de massiva insatser som klimatomställningen kräver. Med en gedigen erfarenhet har Årets Fe 2023 en central roll inte bara för regionens utveckling utan skapar också förutsättningarna för grönt stål, ja, för hela de gröna värdekedjorna som börjar i berget.”

Om Monika Sammelin.
Monika Sammelin är områdeschef/General Manager på LKAB Malmberget sedan 2020. Hon började arbeta på LKAB 2014 och har bland annat varit förädlingschef. LKAB erbjuder hållbara järnmalms-, mineral- och specialprodukter för en internationell marknad. LKAB leder också den gröna omställningen av järn- och stålindustrin genom att utveckla järnsvamp och andra koldioxidfria processer och produkter.

Juryn som utser Årets Fe består av:

Phetra Ericsson, EVP Group HR, Communication & EHS på Ovako Group, Malin Blank, Director Group Competence Sourcing & HR Communications på SSAB, Nadim Penser, Vice President Human Resources på Epiroc, Åse Juhlin, HR-chef på LKAB, Åsa Dahlfors, expert, rådgivare arbetsmiljö på Industriarbetsgivarna, Emma Härdmark, ordförande för Women in Mining Sweden och Kristina Grewin, styrgruppen för Metallkvinnor.

För ytterligare information, kontakta:

Kristina Grewin, tf. kommunikationsdirektör Jernkontoret
kristina.grewin@jernkontoret.se, 072-980 50 66

Emma Härdmark, kommunikationschef Svemin
emma.hardmark@svemin.se | 070-346 60 48

Marina Lähteenmaa, kommunikationschef Industriarbetsgivarna
marina.lahteenmaa@industriarbetsgivarna.se | 072-247 50 33