Aktuellt

2020 - the superyear of biodiversity

Det händer mycket kopplat till biologisk mångfald och 2020 spås bli ett år med hårda krav på att beslutsfattare och företag att stoppa minskningen av biologisk mångfald. FN:s konvention för biologisk mångfald kallar 2020 the superyear of biodiversity och årets höjdpunkt är stormötet COP15.

Naturvårdsverket har ett särskilt uppdrag att initiera och samla frivilliga åtaganden kring biologisk mångfald för alla branscher, därbland gruvnäringen.

Anders Forsgren på Boliden tillika ordförande i Svemins arbetsgrupp för naturskydd säger att gruvbranschen är måna om att bidra i frågan.

– Gruvbranschen är en del av lösningen och vi gör redan väldigt mycket men kan göra ännu mer. Branschen tar ju mark i anspråk, så det svårt att undvika påverkan, men det pågår många projekt i företagen redan, inte minst med ekologisk efterbehandling, så jag skulle säga att gruvbranschen är ledande i dessa frågor, säger Anders.

I branschen pågår och ett arbete med en färdplan för Biologisk Mångfald som ska vara klar till hösten.

– Flera företag har också genomfört projekt kring ekologisk kompensation och även kopplat in forskning för att få fram ännu bättre kunskapsunderlag, bland annat på LKAB och hos oss på Boliden. Utöver det har vi frågan om biologisk mångfald som särskilt fokus under 2020, så det jobbas intensivt med frågorna, avslutar Anders.

COP15 går av stapeln 15–28 oktober i Kina.