Aktuellt

Äntligen flyttas Natura 2000-prövningen - samma skydd, bättre process

Regeringen tar nu tag i Natura 2000-problematiken och slopar kravet på Natura 2000-tillstånd innan bearbetningskoncession. Det meddelade näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson vid en pressträff på fredagsmorgonen. Förändringen välkomnas av branschen som efterfrågat detta under flera år.

– Det är ett mycket positivt besked. Flera projekt har stannat av på grund av oklarheter i hur processen ska bedrivas. Förslaget är mycket bra, utan att miljön på något sätt får stå tillbaka, säger Maria Sunér, vd Svemin.

Förändringen är en följd av det uppmärksammade Laver-fallet, där Bergsstaten och senare regeringen gjort bedömningen att Natura 2000-tillstånd måste prövas i samband med ansökan om bearbetningskoncession. Det skapade en ny och försvårande praxis; ett Natura 2000-tillstånd skulle krävas redan innan en ansökan om bearbetningskoncession kunde göras. Riksdagen riktade redan i april 2021 ett tillkännagivande mot regeringen att de ville se ett förtydligande om att detta inte skulle behövas.

– Vi är lättade att regeringen nu äntligen agerar. En Natura 2000-prövning i ett för tidigt skede blir närmast kosmetisk eftersom den lär behöva göras om i samband med nästa steg, miljöprövningen. Man blev tvungen att göra en stor mängd antaganden om fyndigheten, marken och vattnet, säger Maria Sunér. Det påverkade vår status som attraktiv gruvnation på ett klart negativt sätt.

Syftet med den nya förändringen som presenterades på fredagen är alltså att ändra lagen så att ett Natura 2000-tillstånd, i de fall ett sådant tillstånd krävs, inte ska vara en förutsättning för att få bearbetningskoncession.

– Vi har inget emot en sträng miljölagstiftning, men processen måste fungera effektivt och det är viktigt att understryka att Natura 2000-prövningen inte försvinner utan istället görs senare i processen, säger Maria Sunér.

– Vår enda kritik är att det tog så lång tid att besluta om förändringen. Det är ett enormt tryck i råmaterialfrågorna just nu, både för att klara den gröna omställningen där metall och mineral är helt avgörande och även med tanke på det förändrade geopolitiska läget i Europa.

Allt som kan underlätta för att möta den oerhörda efterfrågan är därför välkommet.

Ytterligare ett glädjande besked för gruv- och mineralbranschen kom tidigare i veckan när riksdagen i torsdags beslutade om ytterligare ett års covid-förlängning av undersökningstillstånd. Detta mot bakgrund av att det under coronapandemin varit mycket svårt att bedriva det prospekteringsarbete som krävs enligt minerallagen för att kunna gå vidare i processen.

FAKTA – Detta innebär förslaget

Innan en gruva kan startas krävs en rad olika tillstånd. Mycket förenklat kan processen delas in i tre huvudsteg. Först krävs ett undersökningstillstånd för att få ensamrätt för att prospektera (undersöka marken). Därefter krävs en bearbetningskoncession. Det ger ensamrätt att öppna en gruva inom området. Det sista steget är ett miljötillstånd som avgörs i domstol och som slår fast villkoren för gruvverksamheten. Först därefter kan produktionen starta.

Om en gruvverksamhet bedöms påverka ett närliggande Natura 2000-område krävs även ett särskilt Natura 2000-tillstånd. Det regeringen nu beslutat om är att Natura 2000-tillstånd inte ska vara ett krav för steg två (bearbetningskoncession). Natura 2000-prövningens innehåll och omfattning påverkas inte av förändringen och ska göras enligt samma lagstiftning, men det möjliggör att prövningen sker i samband med steg tre, dvs. prövningen av miljötillståndet.

Förändringen genomförs genom en utredning, ledd av utredare Inge Karlström, rådman vid Nacka tingsrätt. Utredningen ska redovisas senast den 28 februari 2023. Därefter kan förändringarna träda i kraft.