Aktuellt

Målinriktat arbete och nollvision skapar helt säkra arbetsplatser

Statistiken över olyckor inom industrin har gått åt rätt håll de senaste åren. Med anledning av Världsarbetsmiljödagen den 28 april vill Svemin uppmärksamma våra medlemmars ihärdiga arbetsmiljöarbete, ett arbete som pågår varje dag.

Fredag den 28 april är alltså Världsarbetsmiljödagen, som är ett initiativ från FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor, ILO. Svemin arbetar med arbetsmiljöfrågor främst genom arbetsmiljökommittén GRAMKO och SAM-kommittén tillsammans med medlemsföretag, fackliga organisationer och myndigheter. Arbetet utgår ifrån Industriarbetsgivarnas Nollvision och samordnas av Svemins Cecilia Andersson och Industriarbetsgivarnas Åsa Dahlfors.

– Utvecklingen går åt rätt håll. Företagen arbetar mycket systematiskt med att förebygga risker och ohälsa. Chefen har det yttersta ansvaret men det är viktigt att alla medarbetare involveras. Industriarbetsgivarnas nollvision handlar inte bara om att förhindra olyckor, den tar ett helhetsgrepp över hela arbetsmiljöområdet vilket även innefattar arbetssjukdomar och de mjukare organisatoriska och sociala frågorna. Det finns ett stort engagemang att investera i säkerhet och god arbetsmiljö ute på företagen, det vill säga att värna om företagens största tillgång, nämligen arbetstagarna, säger Cecilia Andersson och Åsa Dahlfors.

En anledning till att olyckorna har minskat är att företagen jobbar förebyggande, till exempel rapporteras fler tillbud och risker. Därmed kan riskerna åtgärdats i ett tidigare skede, innan olyckan är framme. För att ytterligare förbättra arbetsmiljö och säkerhet arbetar företagen med att förändra attityder och beteenden samt med att skapa en bra säkerhetskultur.

Foto: Boliden

Kontakta oss för att lära dig mer om Svemins arbete med arbetsmiljö!

Arbetsmiljö

Cecilia Andersson

08-762 67 19

070-362 67 77

cecilia.andersson@svemin.se