Aktuellt

Nollvision mot dödsolyckor viktig del av regeringens arbetsmiljöstrategi

Regeringen presenterade den 1 februari en ny arbetsmiljöstrategi för 2016-2020.

Strategin innehåller tre prioriterade områden.

  • Nollvision mot dödsolyckor
  • Ett hållbart arbetsliv
  • Psykosocial arbetsmiljö

– SveMin ser positivt på att regeringen lägger ett ökat fokus på arbetsmiljöfrågorna. Arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet är högt prioriterade frågor hos våra medlemsföretag. Industriarbetsgivarna har en nollvision mot dödsolyckor och arbetar i nära samverkan med de fackliga parterna och Arbetsmiljöverket för att stötta våra medlemsföretag så att visionen uppfylls, säger Cecilia Andersson, rådgivare inom arbetsmiljö på SveMin.

Cecilia1_toppbild2– De tre prioriterade områdena som lyfts fram i regeringens strategi är mycket viktiga områden och vi kommer att på olika sätt fortsätta vårt arbete med att konkretisera och fylla dessa områden med aktiviteter relevanta för basindustrin, fortsätter Cecilia Andersson.

Regeringen ökar också de ekonomiska resurserna inom arbetsmiljöområdet med 100 miljoner kronor per år under mandatperioden. I samband med strategin tillsätter regeringen även två utredningar. En beträffande nuvarande arbetsmiljöregler framförallt med inriktning på arbetsmiljöansvaret vid nya och förändrade anställningsformer samt de regionala skyddsombudens roll och rättigheter. Den andra utredningen ska analysera och föreslå hur ett nationellt kunskapscentrum för arbetsmiljö skulle kunna utformas.

På regeringens hemsida finns mer information om arbetsmiljöstrategin. Klicka här.