Aktuellt

Rekordstort intresse för arbetsmiljön i gruvan - över 300 till årets seminarium

Illustration Svemins arbetsmiljöseminarium 2018

Autonoma fordon, effektiv brandsäkerhet och och vikten av god luftkvalitet. Det är några av de ämnen som lyfts upp på Svemins arbetsmiljöseminarium som invigs i Luleå idag. Intresset har varit rekordstort i år.
– Jättekul med engagemanget, frågorna är väldigt viktiga för gruvbranschen, säger Cecilia Andersson, ansvarig för arbetsmiljöfrågor på Svemin.

Med över 300 anmälda deltagare från hela landet blir årets arbetsmiljöseminarium det mest välbesökta någonsin. Arbetsmiljösamordnare, fackliga representanter (skyddsombud), myndigheter och många andra med intresse för gruvbranschens arbetsmiljöfrågor samlas för att lyssna till och diskutera det senaste inom ett område som ständigt utvecklas.
– Arbetsmiljöfrågor kretsar mycket kring lagar och regler och därför är det centralt att hålla sig ajour med vad som händer och utbyta erfarenheter så att vi hela tiden kan bli ännu bättre, säger Cecilia Andersson.

Gruv- och mineralföretagen tar arbetsmiljöfrågor på mycket stort allvar och området är högt prioriterat. Det märks i statistiken.
-I Sverige har vi en lång tradition att jobba systematiskt med att minimera risker i arbetsmiljön. Vi har kommit långt genom att bygga bort risker med hjälp av ny teknik, till exempel fjärrstyrning, nya positioneringssystem och eldrivna fordon så vilket medfört att allvarliga olycksrisker försvunnit och att luften blir bättre under jord.

Vad är de största utmaningarna som återstår för att skapa en ännu säkrare arbetsmiljö?
-Ny teknik innebär nya möjligheter och säkrare arbetsplatser men ny teknik kan också innebära nya risker och det är en utmaning att hitta och åtgärda risker som vi idag inte känner till. Rent statistiskt är de största riskerna fallskador, det vill säga att man snubblar eller till exempel halkar på en isfläck, ofta inte alls med koppling till själva arbetsuppgifterna i gruvan. Vi måste jobba med att få bort även den typen av skador. Den viktigaste riskbedömningen är den varje enskild person gör i sin vardag, säger Cecilia Andersson.

Under Svemins arbetsmiljöseminarium delas Svemins arbetsmiljöpris ut. Kl 15:30 offentliggörs vinnaren.

Plats: Kulturens hus, Skeppsbrogatan 17 i Luleå
Tid: Onsdag 14 februari 2018 kl 09.30-16.00 (Kaffe och registrering från 09:00)

Media hälsas välkomna!

För mer info + pressackreditering
Gustaf Anderson, gustaf.anderson@svemin.se, 073-092 28 90.

Foto: Boliden/Tomas Westermark