Aktuellt

Svemins Arbetsmiljöseminarium 2016

Gruv- och mineralindustrins arbetsmiljökommitté, GRAMKO och Kommittén för systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM-kommittén inom Svemin välkomnar dig till årets seminarium!

Årets tema: Goda exempel

Tid: 9 november 2016, kl. 09.30-16.00 (kaffe/te serveras från kl. 09.00)
Plats: Nordkalotten Hotell & Konferens, Nordkalottvägen 3, Luleå

Årets seminarium vill särskilt lyfta fram de goda exemplen i arbetet där arbetsmiljön har blivit bättre  – tekniskt, organisatoriskt och socialt. Det är ett resultat av ett målmedvetet arbete där branschens företag och arbetsgivare jobbat aktivt med sin arbetsmiljö. Vi sätter målen högt med en vision om noll arbetsskador, arbetsrelaterade sjukdomar och arbetsolyckor.

Dagen kommer att bjuda på föreläsningar som presenteras gemensamt och tre parallella seminariespår med möjlighet att själv välja seminarium. Några punkter ur programmet:

  • Balans i livet
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö, nya regler från 31 mars 2016
  • Säkerhetskultur med fokus på entreprenörssäkerhet
  • Teknikutveckling för fordon, maskiner och bränslen
  • Framtidsspaning
  • Svemins Arbetsmiljöpris 2016

Seminariet riktar sig till gruvföretag och entreprenörer inom gruvindustrin, t ex chefer, arbetsledare, fackliga representanter (skyddsombud), arbetsmiljösamordnare, FHV, myndigheter och andra med intresse för branschens arbetsmiljöfrågor. Anmälan senast den 14 oktober.

Anmäl dig här!

Seminarieavgiften är 800 SEK exkl. moms och faktureras i efterhand. I seminarieavgiften ingår för- och eftermiddagskaffe och lunch. Ev. avbokning efter 25 oktober debiteras.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Cecilia Andersson, Svemin
08-762 67 19, cecilia.andersson@industriarbetsgivarna.se
Åsa Dahlfors, Industriarbetsgivarna
08-762 67 20, asa.dahlfors@industriarbetsgivarna.se

Foto: Boliden