Aktuellt

Arbetsmiljöseminarium 2020

Under gårdagen gick det årliga Arbetsmiljöseminariet av stapeln på Kulturens Hus i Luleå. Omkring 320 deltagare lyssnade på föredrag kring årets tema vilket var förebyggande arbete med maskiner och anläggningar. Forskning kring ledarskap och beslutsfattande, innovationer för att minska vibrationsskador och exempel på hur engagemang och driv hos medarbetarna skapar bättre och säkrare arbetsmiljö hos medlemsföretagen är några av programpunkterna.

Här kan du ladda ner presentationer från dagens talare och föreläsare. Listan uppdateras.

Under dagen delades också Svemins Arbetsmiljöpris ut och just förmågan att entusiasmera medarbetare och på så sätt skapa en säkrare arbetsmiljö fick juryn på fall. Jennifer Andersson och Jonas Fjellner, båda från avdelningen kross och infrakt på Boliden Aitik tog hem Arbetsmiljöpriset 2020.

Juryns motivering:

Jennifer och Jonas har med stort engagemang bidragit till ett arbete med ständiga förbättringar när det gäller arbetsmiljö och säkerhet i det förebyggande arbetet med maskiner och anläggningar.

De har skapat ett engagemang hos personalen och uppmuntrat till förbättringsförslag samt gett möjlighet att genomföra dessa. Detta har lett till att många innovationer föreslagits och genomförts vilket ökat säkerheten och tillgängligheten vid arbetet med maskiner och utrustningar.

Arbetet med ständiga förbättringar pågår fortlöpande och nya innovationer föreslås kontinuerligt viket hela tiden bidrar till ännu säkrare anläggningar och förbättrad arbetsmiljö.

Jennifer Andersson tar emot priset från Gunnar Rådberg, Björkdalsgruvan AB tillika ordförande i GRAMKO. Jonas Fjellner kunde tyvärr inte medverka vid seminariet. 


Övriga nominerade till Svemins Arbetsmiljöpris 2020:

LKAB
Heléne Rundgren, KMA-utvecklare LKAB Södra Divisionen

Boliden Aitik
Michael Sirkka elplanerare Anrikningsverk/kross/infrakt Boliden Mineral Aitikgruvan
Sandra Knekta elplanerare anrikningsverk/kross/infrakt Boliden Mineral Aitikgruvan

Boliden Aitik
Bilverkstaden i Aitik; Kim Falk, Sören Olsson, Alexander Karlsson, Erik Björnfot, Pierre Hansson, Roger Kenttä, Magnus Karlsson, Kenneth Näslund, Anders Fors och Mubariz Musayev


Svemin tackar alla deltagare för ett mycket intressant och lyckat seminarium. Arbetsmiljöseminariet är en viktig mötesplats för erfarenhetsutbyte, nätverkande och branschnyttig information. Vi ser redan fram emot nästa års seminarium och hoppas på återseende.