Aktuellt

Årets viktigaste miljödom välkomnas

Industrisverige drar en lättnadens suck efter tisdagens besked att Cementa får fortsätta bryta kalksten på Gotland.
– En oerhört viktig dom, för oss i svensk basindustri men också för hela bygg- och anläggningssektorn. Cement är ett av våra mest samhällskritiska material, nu tryggas den svenska cementförsörjningen, säger Maria Sunér, vd Svemin.

Det har stormat rejält kring den svenska cementförsörjningen sedan förra sommaren. Då avvisade mark- och miljödomstolen Cementas ansökan om fortsatt och utvidgat tillstånd i Slite på Gotland. 400 000 jobb, i främst byggbranschen, var akut hotade och riksdagen röstade därför igenom en – mycket ovanlig – tillfällig ändring i miljöbalken som gav företaget tillstånd att fortsätta sin täktverksamhet till 31 december 2022.

Med det tillfälliga tillståndets slut bara tre veckor bort var tisdagens positiva besked från mark- och miljödomstolen mycket efterlängtat. Inte bara av Cementa utan av hela gruv- och mineralbranschen. Cementa beviljas nu ett fyraårigt tillstånd till fortsatt kalkstensbrytning och en mindre utökning av befintligt kalkbrott utanför Slite på Gotland.

– Förutom att Cementa fick tillstånd är det glädjande att bolaget meddelades verkställighetsförordnade. Detta innebär att Cementa kan ta tillståndet i anspråk redan innan domen vunnit laga kraft. Faran för cementförsörjningen i Sverige är inte över, men Cementa får nu tid att säkra ett långsiktigt verksamhetstillstånd, säger Tobias Kluge, branschjurist Svemin.

Betyder dagens dom att läget för det svenska tillståndssystemet inte är så illa, trots allt?

– Nej, det skulle jag inte säga. Läget är definitivt illa. Situationen med Cementa har satt fingret på de oförutsägbara tillståndsprocesserna i Sverige. Jag hoppas att regeringen tar vara på de goda förslag som finns i till exempel Miljöprövningsutredningen och Klimaträttsutredningen och arbetar för att extrema situationer som den här inte uppkommer igen. Det är en hel del arbete kvar innan vi har effektiva och förutsägbara tillståndsprocesser, säger Tobias Kluge.

Cementa i Slite tillverkar idag uppemot tre fjärdedelar av den cement som används i Sverige och under förra året offentliggjordes planerna på en omfattande klimatinvestering i en fullskalig CCS-anläggning i Slite. Med den nya tekniken kan cementindustrin bli klimatneutral och dessutom uppnå minusutsläpp.

För bara en vecka sedan kom även domen från Högsta förvaltningsdomstolen som granskat om beslutet från riksdagen om det tillfälliga tillståndet var riktigt fattat. Domstolen slog fast att allt gått rätt till. Det tillståndet löper dock ut vid årsskiftet och fram till Cementa tar det nya, fyraåriga, tillståndet i bruk fortsätter verksamheten inom ramen för det tillfälliga tillståndet.

Tisdagens dom innebär dock inte slutet för Cementas tillståndsansökningar. Parallellt med denna fyraåriga ansökan har företaget jobbat med en annan ansökan, uppåt 30 år planerar bolaget att ansöka om nästa gång. Det fyraåriga tillståndet som beslutades på tisdagen fungerar som en brygga till dess att ett långsiktigt tillstånd finns på plats. Under våren 2023 är tanken att företaget ska lämna in den nya, långsiktiga, ansökan.

Dagens dom från mark- och miljödomstolen kan överklagas.