Aktuellt

Att förebygga arbetsrelaterad stress, engelsk version

På senaste nätverksmöte i Industriarbetsgivarna framfördes önskemål om att få AV:s ADI 688 ”Att förebygga arbetsrelaterad stress” översatt till engelska. Den är nu är framtagen och finns på länk nedan.