Aktuellt

AV startar en inspektionskampanj mot tung industri

Arbetsmiljöverket inleder nu inspektioner av Sveriges tunga industrier. Det handlar om kemi- och processintensiva företag, som hanterar stora mängder explosiva, brandfarliga och giftiga kemiska ämnen där det finns risk att allvarliga kemikalieolyckor drabbar personalen.

I år kommer cirka 400 inspektioner genomföras i hela landet, bland annat inom tillverkning av bränsle och kemiska produkter, stål- och papperstillverkning, raffinaderier, gruv- och sprängverksamhet, läkemedelsindustri samt företag som hanterar gas och gasol. Flera av företagen som ingår är stora och välkända.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets webb