Aktuellt

Beslut om Oskarshamn visar att Energikommissionen har ont om tid

Onsdagens besked om förtida stängningar av kärnkraftsreaktorerna Oskarshamn 1 och 2 var väntat, men ändå mycket olyckligt för det svenska energisystemet.

  • Väl fungerande och klimatsmart kraftproduktion stängs ned, som ett resultat av förd politik med straffskatt på kärnkraft och subventioner till väderberoende kraft, säger Anna Holmberg, energidirektör SKGS.
  • De problem politiker har skapat kan politiker också lösa. Det är möjligt att skapa bättre villkor för den planerbara kärnkraftsproduktionen och därmed värna gjorda investeringar. Det vore det rätta ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, tillägger Anna Holmberg.
  • Beslutet från OKG AB visar hur ont om tid det är för regeringen och Energikommissionen att presentera åtgärder som även i det korta perspektivet säkerställer en fortsatt stabil elförsörjning till konkurrensmässiga priser, avslutar Anna Holmberg.
Foto: OKG

Foto: OKG

För mer information, kontakta Anna Holmberg 072-722 72 44, www.skgs.se