Aktuellt

Beslutet om nya kraftledningskablar till Gotland är en förutsättning för tryggad cementförsörjning

Svenska kraftnät har idag fattat beslut om att bygga ut två nya kraftledningskablar till Gotland som ska tas i drift 2031. Beslutet är välkommet och avgörande för industrin på Gotland men tidsplanen borde vara mer ambitiös.

– Tillgången till el är en förutsättning för hela branschens klimatomställning och framtida konkurrenskraft. Dagens besked är därför viktigt även om tidsplanen borde vara mer ambitiös, säger Maria Sunér, vd Svemin.

Men enbart överföringskapacitet räcker inte. Det behövs också ny elproduktion både i södra och norra delarna av Sverige för att möta industrins efterfrågan.

– Redan till 2030 bedömer svensk basindustri att man kommer behöva 70 TWh mer el utspritt över hela landet för att investeringsplanerna ska kunna realiseras, säger Maria Sunér.

Heidelberg Materials avser vara redo att driftsätta den fullskaliga CCS-anläggningen på Gotland redan 2030. Den kommer att minska Sveriges totala koldioxidutsläpp med 3 procent. Klimatomställningen av cementfabriken är brådskande såväl för klimatet som för bibehållen konkurrenskraft. Tillgången till inhemsk producerad cement med noll nettoutsläpp är en grundpelare för att hela den svenska bygg – och anläggningssektorn ska nå sina mål om klimatneutralitet och för Sveriges civilberedskap.

– Det är riktigt bråttom nu. Om tre år vill kunna fatta ett investeringsbeslut i storleksordningen 10 miljarder SEK i ett av Sveriges största klimatomställningsprojekt för att på så sätt kunna fortsätta ligga i global framkant. Nu måste alla inblandade myndigheter, nationella och regionala, jobba efter den gemensamma målbilden att Sverige ska klara klimatomställningen. Från Heidelberg Materials sida står vi självklart redo att bidra till detta på alla sätt vi kan, säger Karin Comstedt Webb, vice vd Heidelberg Materials Sverige.

>> Läs mer om basindustrins elbehov


Mer information, vänligen kontakta:
Sandra Lindström, Ansvarig Public Affairs Svemin, 073 817 63 16, sandra.lindstrom@svemin