Aktuellt

Björkdalsgruvan kompetensutvecklar inom arbetsmiljö

Foto: Björkdalsgruvan

Idag den 28 april är det internationella arbetsmiljödagen; World Day for Safety and Health at Work. Gunnar Rådberg, platschef på Björkdalsgruvan och ordförande i Svemins arbetsmiljökommitté, GRAMKO, berättar om företagets arbete med kompetenshöjande arbetsmiljöåtgärder – en satsning som verkar ha resulterat i både ökad produktion och färre olycksfall.

De senaste åren har ni arbetat mycket med ett projekt inom arbetsmiljön i Björkdalsgruvan. Kan du berätta vad ni gjort?

– Sedan 2018 har vi vid Björkdalsgruvan arbetat med att alla medarbetare ska få samma grund att stå på när det gäller kunskaper inom arbetsmiljö. Samtidigt har vi också jobbat med ledarutveckling där alla som har ett ledaruppdrag får samma grundläggande ledarutbildning. Grundtanken är att en väl utbildad medarbetare har en större möjlighet att arbeta säkrare. En väl utbildad chef/ledare har också en större möjlighet att arbeta säkrare och föregå med gott exempel. En välutbildad och trygg chef/ledare har också lättare att motivera andra att arbeta säkrare. I både den grundläggande arbetsmiljöutbildningen och i ledarutbildningarna har vi också haft en helhetssyn som berör både arbete och privatlivet.

Vi har därför sedan 2018 gett alla medarbetare samma grundläggande introduktion i arbetsmiljö som är upplagd med ett koncept som utgår från individen, både i arbetet och privat. Ovanpå detta har vi sedan de mera traditionella lagstadgade arbetsmiljöutbildningarna. För alla skyddsombud och chefer/ledare ger vi också verksamhetsanpassade BAM-utbildningar. Här är det viktigt att både chefer/ledare och skyddsombud gemensamt deltar vid utbildningstillfällen. På så sätt får vi alla en gemensam grundsyn hur vi ser på arbetsmiljön och hur vi tillsammans kan förbättra arbetsmiljön.

Ledarutbildningen har fokus på personlig utveckling och berör både arbetet och privatlivet. Hela programmet pågår under ca 6-8 månader. Speciellt för programmet är att förutom utbildningstillfällen i grupp, ingår också personlig coaching. På detta sätt vill vi att våra chefer och ledare ska känna sig trygga i sina roller, få verktyg till fortsatt personlig utveckling och att också få kunskaper om hur man skapar balans mellan arbete och privatliv. Vi är övertygade att man blir en bättre ledare med detta synsätt.

Produktionsökning med över 25 %

I den rapport som Industriarbetsgivarna initierat visar forskare på att investeringar i arbetsmiljö är bra, inte bara för arbetsmiljön. Det finns forskning som visar att det också ger effekt på lönsamhet, produktivitet och konkurrenskraft. Vilka exempel har du sett på det till följd av ert arbete?

– Sedan starten 2018 har alla medarbetare gått den grundläggande utbildningen i arbetsmiljö. Ledarutbildningarna har vi utökat och omfattar nu även alla vikarierande arbetsledare, 1:e män och vissa specialbefattningar. Totalt har därmed 50-60 personer gått ledarutbildningen vilket är mer än 20 % av alla anställda. Vi har sett goda resultat av detta genom en förbättrad kommunikation inom verksamheten och mera motiverade medarbetare. Under samma tid har vi även ökat produktionen i underjordsgruvan med över 25 % per år. Denna ökning beror givetvis på planerade investeringar men har inte blivit lika framgångsrik utan dessa utbildningsinsatser. Olycksfallen har också minskat och i februari i år hade vi arbetat ett helt år utan ett enda olycksfall med frånvaro.

Samverkan är ju en mycket viktig del i arbetsmiljöarbetet. Hur har samverkan fungerat inom ramen för det här projektet?

– I och med att flera får en gemensam grund att stå på när det gäller arbetsmiljön så är det givetvis lättare att samverka kring arbetsmiljöfrågorna idag. Eftersom kommunikationen också förbättrats fångar vi tidigare upp saker som behöver förbättras. Att jobba med arbetsmiljöfrågorna känns mycket mera positivt idag.


Gunnar är platschef i Björkdalsgruvan och ordförande i Svemins arbetsmiljökommitté, GRAMKO. Vid Svemins Arbetsmiljökonferens den 14 april talade Gunnar om praktiska erfarenheter från Björkdalsgruvans arbete med arbetsmiljö, säkerhet och hälsa.

> Kolla in Arbetsmiljökonferensen på Svemins Youtubekanal

> Mer om World Day for Safety and Health at Work här