Aktuellt

Boliden laddar för invigningen av Garpenbergexpansionen

Bolidens expansion av Garpenberggruvan invigs den 26 augusti 2014, av Christer Fuglesang, professor vid KTH och den förste svensken i rymden. Investeringen, som uppgått till 3,9 miljarder kronor gör Garpenberg till en av världens mest kostnadseffektiva och moderna zink- och silvergruvor.

Expansionen som ligger i anslutning till det befintliga gruvområdet, omfattar bland annat ett nytt anrikningsverk samt utrustning och infrastruktur under jord. Under invigningsdagen kommer de 150 inbjudna gästerna att få besöka de nya anläggningarna såväl ovan som under jord, skriver Boliden i ett pressmeddelande.

Temat för invigningen är kunskap och teknikutveckling. Det är framgångsrika prospekteringsinsatser som tillsammans med branschledande teknikutveckling har möjliggjort expansionen.

– Det är många aktörer och mycket samlad kunskap involverad i ett sådant här stort expansionsprojekt. Förutom vår egen expertis inom olika områden har vi samarbetat tätt tillsammans med våra entreprenörer, myndigheter och banker. Vi vill med invigningen visa betydelsen av ny teknik i en gruva som varit i drift i 800 år. Vi arbetar intensivt med förberedelserna inför invigningsdagen och ser fram emot att visa det nya Garpenberg för våra gäster, säger Marcela Sylvander, Bolidens informationschef.

Fakta

Fyndigheterna i Garpenberg utanför Hedemora började bearbetas redan under 1200-talet och det äldsta bevarade privilegiebrevet för bergsbrytning i Garpenberg utfärdades år 1354 av Magnus Eriksson. Detta gör Garpenberg till en av de äldsta gruvorna som ännu är i drift. Boliden förvärvade Garpenberg 1957 och sedan dess har prospektering lett till kraftig ökning av malmreserverna. I Garpenberg bryts komplexmalm som innehåller zink, koppar, bly, guld och silver – en metallmix som har bidragit till gruvans fördelaktiga kostnadsposition.

Under 2013 producerade Garpenberg:
Malm: 1 495 kton
Zink: 70 267 ton
Koppar: 517 ton
Bly: 25 352 ton
Guld: 277 kg
Silver: 161 784 kg