Aktuellt

Boliden vinnare av europeiskt arbetsmiljöpris

Sverige placerade sig i topp då Euromines Safety Award delades ut för första gången i Bryssel i förra veckan. I konkurrens med elva andra nominerade kammade Boliden hem första priset med sitt projekt om en förbättrad organisatorisk och social arbetsmiljö.

Boliden vann Euromines arbetsmiljöpris 2023 för sitt projekt om en förbättrad organisatorisk och social arbetsmiljö. Jenny Gotthardsson, områdeschef för Bolidengruvan i Garpenberg (på bild) är mycket glad.

– Det är jätteroligt att vi har fått detta pris. Det är mycket arbete från många som ligger bakom det. Det är verkligen alla medarbetare i Garpenbergs pris, säger Jenny Gotthardsson.

André Eriksson som är huvudskyddsombud i Garpenberg framhåller att alla på arbetsplatsen är med och bidrar till varandras arbetsmiljö.

– Alla bidrar vi till att utveckla vår arbetsmiljö, och hur vi är mot varandra är en viktig del i det. Vi är varandras arbetsmiljö, säger André Eriksson.

Svemins och Industriarbetsgivarnas arbetsmiljöexpert Åsa Dahlfors var på plats vid själva prisutdelningen. Hon framhåller vikten av ett strategiskt arbetsmiljöarbete och att de sociala frågorna som inkludering och likabehandling ska vara självklara i arbetsmiljöarbetet.

– Vi har nått långt när det gäller att få ned antalet arbetsskador. För att nå ännu lägre är det här viktiga parametrar att skruvapå som kan göra stor skillnad, säger Åsa Dahlfors.

– Att känna till och enas kring samma värderingar skapar en känsla av samhörighet och inkludering. Det ger en social trygghet på arbetsplatsen som bidrar till att skapa en säkerhetskultur där alla också känner att det är okej att lyfta risker och att bli tagna på allvar.

En beskrivning av Bolidens arbetsmiljöprojekt:

Arbetsmiljöfrågor fokuserar fortsatt ofta på den fysiska arbetsmiljön men den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är minst lika viktig, speciellt då man bygger en bra säkerhetskultur. Boliden valde därför att nominera de förbättringar som enheten i Garpenberg arbetat med och implementerat. Till förbättringarna hör ”månadens OSA-fråga” som diskuteras inom alla arbetsgrupper och bidrar till en bättre kultur, OSA-frågor är integrerade i det dagliga arbetet och lyfts exempelvis på så kallade pulsmöten, ett dedikerat team som arbetar med att informera om OSA-frågor och initiera förbättringar kopplade till OSA-arbetsmiljön samt gemensam hantering av OSA-avvikelser mellan arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanter.

Att fokusera på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska inte underskattas, fördelarna är många. Nedanstående är en del av de effekter man kan se i Boliden Garpenberg: reducerad stress bland medarbetare, lägre sjukfrånvaro, färre fall som kräver rehabilitering, ökat välmående, markant ökad produktion, utan ökning av antal anställda, arbetstagar- och arbetsgivarrepresentanter arbetar tillsammans kring frågorna.

Pristagarna:

  • 1st place – Boliden, “Improved Organisational and Social Work Environment” project
  • 2nd place – Eldorado Gold Corporation, “Employee Engagement project”
  • 3rd place – LKAB, “Safe Conveyor Belts from port-to-port” project

Läs mer om Euromines arbetsmiljöpris här.

Euromines – European Association of Mining Industries – är den europeiska metall- och mineralgruvindustrins gemensamma branschorganisation.