Aktuellt

Bolidens förvärv av Kylylahti godkänt

Aktieägarna i Altona Mining Limited har vid en bolagsstämma röstat för att godkänna transaktionen där Boliden förvärvar koppargruvan Kylylahti med tillhörande prospekteringsrättigheter och koppar-/nickelfyndigheter i Outokumpufältet i östra Finland. Det finska Konkurrens- och konsumentverket har också lämnat sitt godkännande till affären.

–   Det senaste godkännandet innebär att de externa villkoren för affärens slutförande är uppfyllda. Vi fortsätter att arbeta med de återstående detaljfrågorna och planerar, som tidigare kommunicerats, att slutföra affären den 1 oktober, säger Lennart Evrell, vd och koncernchef för Boliden.

Köpeskillingen i transaktionen är 95 miljoner USD med justeringar för rörelsekapital, nettoskuld och nettoinvesteringar fram till tillträde. Köpet ska finansieras inom befintliga låneramar och den förvärvade verksamheten kommer att konsolideras inom Boliden Mines vid affärens slutförande.

Koppargruvan Kylylahti ligger 45 mil nordost om Helsingfors och sysselsätter 110 anställda och ca 120 entreprenörer. Koppar står för 80 procent av intäkterna, och guld, zink och silver för resterande 20 procent. Gruvan startades 2012 och har en produktionskapacitet på 650 000 ton malm per år. Livslängden är beräknad till år 2021, baserat på gruvans nuvarande mineralreserver.

Under den senast publicerade 12-månadersperioden, till mars 2014, producerades 9 000 ton koppar, 300 kg guld, 2 200 ton zink och 2 100 kg silver i koncentrat. Rörelseresultatet för 2013 uppgick till 18 miljoner USD. Gruvkoncentraten levereras redan idag till Bolidens smältverk Harjavalta och Kokkola för förädling till färdiga metaller.

Koppargruvan Kylylahti i östra Finland

Koppargruvan Kylylahti i östra Finland