Aktuellt

Botnia Exploration har funnit osedvanligt höga guldhalter i Fäbodtjärn

Under sommaren har Svemins medlemsföretag Botnia Exploration genomfört en dikesgrävning i guldfyndigheten Fäbodtjärn, Västerbotten. Resultatet visar nu på mycket höga guldhalter i området, meddelar prospekteringsföretaget i ett pressmeddelande.

– Det är naturligtvis mycket glädjande att få dessa höga guldhalter bekräftade. Jag är egentligen inte förvånad eftersom vi tidigare sett synligt guld i de flesta av våra borrningar i Fäbodtjärnsfyndigheten, säger vd Bengt Ljung.

Tidigare har provborrningar utförts och analysresultaten visar nu guldhalter med bästa resultat på hela 25,4 gram per ton, vilket enligt företaget gör guldfyndigheten till en av Sveriges rikaste.

– Det här är en bra start för en intressant småskalig gruvverksamhet och ett passande koncept för en fortsatt hållbar miljö i samhället Vindelgransele, fortsätter Bengt Ljung.

Botnia Explorations arbete med ansökan om bearbetningskoncession för Fäbodtjärn fortgår hos Bergsstaten och om positivt besked erhålls, vilket företaget hoppas sker inom kort, kommer en gemensam tillståndsansökan för Vargbäcken och Fäbodtjärn att upprättas och sändas till Mark- och miljödomstolen för miljödom.

Läs pressmeddelandet här

Prospektering är benämningen på den typ av undersökningsverksamhet som syftar till att finna utvinningsbara fyndigheter i berggrunden. I Sverige utfärdas cirka 200 undersökningstillstånd per år, och även om undersökningsarbetet inte alltid resulterar i brytbara fynd kan det bidra med användbar geologisk kunskap.

Läs mer om prospektering här

Foto: James St. John [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons